27
07.2021
św. Celestyn I Mt 13,36-43 
0,00 / 0,00

Sunday, 14 października 2018

Okres zwykły, Mk 10, 17-30
św. Dzień Papieski

Przywołaj scenę z życia osoby, która dla Boga zostawiła wszystko. Możesz na przykład wyobrazić sobie moment, w którym młody Karola Wojtyła lub inny święty, którego dobrze znasz, decyduje się poświęcić służbie dla Boga.  

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka.
Mk 10, 17-30
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę». On Mu odpowiedział: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości».  Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną». Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: «Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego». A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może być zbawiony?» Jezus popatrzył na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe». Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą». Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym».

Uczniowie zdziwili się słowami Jezusa... To ciekawe, że Jego słowa nadal ich dziwiły, chociaż byli z Nim od dłuższego czasu i widzieli wiele cudów. Co więcej, słowa te powinny być dla nich zrozumiałe, oczywiste, bo sami przecież żyli ubogo… Jednak oni wciąż myśleli według ówczesnego schematu, że bogactwo jest związane z błogosławieństwem od Boga. Nie rozumieli więc, jak to bogactwo może równocześnie być przeszkodą w zbawieniu.  

Prawdopodobnie ty też funkcjonujesz według mnóstwa podobnych schematów. Mogą one wynikać z twojego wychowania, wpływu grup czy wspólnot, w których spędzasz czas. Takie przywiązanie może być jednak niemałą przeszkodą w pełnym przyjęciu Ewangelii. Bez czego nie wyobrażasz sobie szczęśliwego życia: bez bogactwa, małżonka, dzieci, wykształcenia, rozwoju, satysfakcji, zdrowia?

Jezus jest wymagający w kwestii braku wolności, bo wie, jak bardzo nas to niszczy. Przywiązanie do jakiejś rzeczy, osoby czy uczucia, może  nie pozwalać nam pójść za Nim. I często nie chodzi nawet o faktyczne porzucenie czegoś, ale raczej o gotowość do zrobienia tego. Chodzi o wolność, dzięki której nawet najlepsza rzecz czy relacja nie zasłoni ci Boga. Ile masz w sobie wolności?

Panie, Ty zostawiłeś wszystko dla mnie. Wspieraj mnie w uwalnianiu się od wszystkiego, co nie pozwala mi iść za Tobą.