27
07.2021
św. Celestyn I Mt 13,36-43 
0,00 / 0,00

Thursday, 11 października 2018

Okres zwykły, Łk 11,5-13
św. Jan XXIII

Jezusowi bardzo zależy na naszej relacji z Ojcem. Wielokrotnie na kartach Ewangelii uczy nas, jak mamy się modlić, by otworzyć się na Jego łaskę. Posłuchaj, co Jezus chce ci dzisiaj powiedzieć.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza.
Łk 11,5-13 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: «Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać». Lecz tamten odpowie z wewnątrz: «Nie naprzykrzaj mi się. Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie». Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajdzie, a kołaczącemu otworzą.Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”.

Bóg wie, czego potrzebujesz, zanim jeszcze o to poprosisz i pragnie dać ci wszystko, co jest dla ciebie najlepsze. Jednak Jezus zachęca, aby z ufnością dziecka przedstawiać wszystkie swoje prośby Najlepszemu z Ojców, bo dzięki temu możesz znaleźć się bardzo blisko Jego serca. Czy zapraszasz Boga do wszystkich trudnych sytuacji w swoim życiu? Czy prosisz Go o pomoc?

Być może masz przyjaciela, na którego zawsze możesz liczyć. A przecież Bóg kocha cię taką miłością, jaką nie potrafi kochać żaden człowiek. Możesz zwrócić się do Niego z każdym problemem, o każdej porze dnia i nocy, a On cię zawsze wysłucha – nie dlatego, że jesteś natrętny, ale dlatego, że cię kocha. Przypomnij sobie sytuacje, które są potwierdzeniem Jego troski i miłości.

Jezus obiecuje, że nasz Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego wszystkim, którzy Go o to proszą. To największy z Bożych darów. Jeśli zaprosisz Go do swoich pragnień, potrzeb i bolączek, wskaże ci sposoby ich rozwiązania. Wsłuchując się ponownie w tekst Ewangelii, podziękuj Bogu za wszystkie Jego dobrodziejstwa.

Na koniec pomódl się tymi słowami: Ojcze, spraw, abyśmy dzięki nieustannej modlitwie zawsze trwali blisko Twego serca, ufając, że Ty sam zatroszczysz się o wszystko, czego potrzebujemy.