27
07.2021
św. Celestyn I Mt 13,36-43 
0,00 / 0,00

Sunday, 07 października 2018

Okres zwykły, Mk 10, 2-16
Najświętsza Maryja Panna Różańcowa

W dzisiejszej Ewangelii poruszony jest niezwykle aktualny temat nierozerwalności małżeństwa. Zobacz siebie wśród tych, którzy oczekują w napięciu na odpowiedź Jezusa. Czy wiesz, co tak naprawdę chciałbyś usłyszeć? 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka
Mk 10, 2-16
Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?» Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić». Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela». W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo». Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego.  A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

Pytanie o nierozerwalność małżeństwa ma kilka tysięcy lat. Jak słyszymy, było już zadawane Mojżeszowi. Mojżesz uległ zatwardziałości serc pytających. A jak byś określił twoje serce, gdy myślisz o tej kwestii? 

Odpowiedź Jezusa jest jednoznaczna - nie wolno rozrywać jednego ciała. Czasami patrząc po ludzku, trudno jest dostrzec choćby ślad jedności pomiędzy małżonkami. Bóg jednak mówi “myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami - wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje - nad waszymi drogami i myśli moje - nad myślami waszymi”. Bóg wie, że daje sobie nawzajem małżonków nie dla wygody i przyjemności, tylko dla wspólnego zbawienia. Jak ty postrzegasz rolę małżeństwa? 

Nawet uczniowie nie potrafili przyjąć zdecydowanego stanowiska Jezusa, ale Jego kolejna odpowiedź odwołała się do podstaw prawa - dziesięciu przykazań. Życie z inną osobą niż współmałżonek jest cudzołóstwem. Jak często swoją postawą utrudniasz czyjąś walkę o - wydawać by się mogło - przegrane małżeństwo, albo doradzasz znalezienie sobie kogoś innego? Posłuchaj jeszcze raz twojego Zbawiciela.

Małżeństwo jest walką duchową. Pomódl się teraz, a potem w każdy dzień tego tygodnia za jakieś zagrożone małżeństwo z twojego otoczenia, by podjęło tę walkę i z Bożą pomocą wyszło z niej zwycięsko.