27
07.2021
św. Celestyn I Mt 13,36-43 
0,00 / 0,00

Saturday, 06 października 2018

Okres zwykły, Łk 10, 17-24
bł. Jakub Alojzy de San Vitores

Dzisiaj w scenie z Ewangelii zobaczysz Jezusa pełnego radości. Ta radość udziela się uczniom. Zaproś do modlitwy Ducha świętego i otwórz się na działanie Jego łaski, którą On chce cię pocieszyć i umocnić.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 10, 17-24
Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: «Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają». Wtedy rzekł do nich: «Widziałem Szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie». 
W tej to chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić». Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: «Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli».


Jezus, podobnie jak swoich uczniów, posyła każdego dnia również nas. Daje nam bardzo dużo, choćby zdrowie, pokarm, chęć do życia, życzliwe osoby. Otrzymujemy liczne dary. Czasem takie, którymi się zachwycamy, otwieramy ze zdziwienia oczy. Przypomnij sobie, jakimi darami zostałeś ostatnio obdarowany. Spróbuj się nimi ucieszyć. 

Jezus obdarowując każdego z nas, pragnie, aby łaski i dary nie stały się celem samym w sobie, lecz były pomocą w utwierdzaniu naszej wiary, aby wzmagały naszą ufność, wspierały w drodze do świętości. Jaką rolę pełnią Boże dary w twoim życiu? 

Jezus zwraca uwagę uczniów na rzecz najważniejszą: ”wasze imiona zapisane są w niebie”. To jest bardzo ważna prawda. Ona powinna być powodem radości i pokoju serca. Bóg stworzył nas dla nieba, dla życia w Jego królestwie, i zapisał tam imię każdego z nas. Jak bardzo ta szczególna pamięć Boga o tobie daje ci pokój i radość? 

Na koniec podziękuj Bogu za Jego dobroć i opiekę. Poproś Jezusa o to, czego dzisiaj najbardziej potrzebuje twoje serce.