27
07.2021
św. Celestyn I Mt 13,36-43 
0,00 / 0,00

Friday, 05 października 2018

Okres zwykły, Łk 10,13-16
bł. Albert Marvelli

Wspominamy dzisiaj świętą Faustynę. Wyobraź sobie, że razem z nią słuchasz Jezusa. Jeśli chcesz, poproś ją o to, żeby pomogła ci dobrze zrozumieć Jego słowa.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 10,13-16
Jezus powiedział: „Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc we włosiennicy i w popiele. Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał”.
 
Zdarza się, że doświadczasz w życiu czegoś niesamowitego: ktoś z twojego otoczenia przeżywa uzdrowienie, inny ratuje się z wypadku, wracają do siebie skłóceni małżonkowie. Takie sytuacje są nową szansą, nowym otwarciem. Często mobilizują do przyjrzenia się zupełnie na nowo relacjom czy priorytetom życiowym. Do jakich refleksji skłaniały cię podobne sytuacje? 

Dotykając niesamowitych momentów we własnej lub czyjejś historii, można czasami zapomnieć, że codziennie dzieją się niezwykłe rzeczy: cud działania Słowa Bożego, Przeistoczenia, Komunii. Często tak nam już spowszedniały, że przestaliśmy się dzięki nim nawracać. Szukamy znaków i spektakularnych wydarzeń, a jednocześnie mamy na wyciągnięcie ręki przemieniającą moc modlitwy, postu, Eucharystii. Jakie znaczenie mają one w twoim życiu? 

Tego rodzaju cuda pozwalają na rzecz najważniejszą - nawiązanie i pogłębianie relacji z Jezusem. Ta relacja przemienia nasze serca i może stać się źródłem kolejnych codziennych cudów:  pojednania, otwarcia na kogoś, kto jest dla nas trudny, cudu cierpliwości, wytrwałości. Słuchając po raz kolejny fragmentu Ewangelii, zastanów się, jak dzięki tobie inni mogą doświadczyć cudu Bożej obecności?

Poproś św. Faustynę, która miała bardzo wrażliwe serce na obecność i działanie Boga, aby wyprosiła ci łaskę dostrzegania Go dzisiaj w tobie i wokół ciebie.