W dzisiejszej ewangelii Jezus naucza o chlebie żywym, który daje życie wieczne. Wejdź w zebrany przy Chrystusie tłum. Wsłuchaj się w słowa Jezusa. Poproś Ducha Św. o światło i zrozumienie słów, które usłyszysz.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 6, 51-58
Jezus powiedział do tłumów: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życia świata”. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: „Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?” Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”

N
iektórzy z nas są zmęczeni wielością obowiązków, którym muszą podołać. W pracy, w rodzinie. Inni są zmęczeni poszukiwaniem pracy lub własnej drogi życia. Ulegamy smutkowi, patrząc na nasze grzechy i wady, próbujemy je zrozumieć. Sprawy świata zabierają nam energię. A Jezus mówi o sobie: “Ja jestem chlebem żywym”. Te słowa mogą być szokujące. Czy ciało człowieka może być pokarmem?  W jakie sprawy inwestujesz ostatnio swoją energię?

Obietnica Jezusa daje nadzieję na zbawienie. To jest zaproszenie do częstego korzystania z Eucharystii. Przyjmowania Jego ciała. Bo Eucharystia jest zjednoczeniem z Bogiem. Cząstka Ciała Chrystusa zaczyna współtworzyć twoje ciało. Jaką rolę ma dla ciebie uczestnictwo w mszy świętej i przyjmowanie Komunii?

Słowa o chlebie, który zstąpił z nieba, wypowiedziane przez Jezusa nawiązują do relacji, jaką mają między sobą Ojciec Niebieski i Syn Boży. Dzięki Eucharystii ta niezwykle bliska i twórcza relacja rozszerza się na każdego wierzącego.

Na koniec tej modlitwy podziękuj Jezusowi za Jego Ciało ofiarowane podczas każdej mszy św. Powierz mu obszary Twojego życia, w których przeżywasz trudności i potrzebujesz pomocy. Możesz też poprosić Boga o łaskę przeżywania Eucharystii jako spotkania z żywym Bogiem.