Jezus znajduje się wraz z uczniami w codziennej, zwyczajnej sytuacji. Rozmawia z nimi nie tylko o ważnych sprawach związanych z przyszłością, ale także o zwykłych, pozornie mniej istotnych rzeczach. Poproś Ducha Świętego o pokorę, aby dostrzegać Boga w zwyczajnych czynnościach, prostych gestach i wydarzeniach.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 17, 22-27
Gdy Jezus przebywał w Galilei z uczniami, rzekł do nich: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie”. I bardzo się zasmucili. Gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmy z zapytaniem: „Wasz nauczyciel nie płaci dwudrachmy?” Odpowiedział: „Owszem”. Gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go, mówiąc: „Szymonie, jak ci się zdaje? Od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych?” Powiedział: „Od obcych”. Jezus mu rzekł: „A zatem synowie są wolni. Żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia, idź nad jezioro i zarzuć wędkę. Weź pierwszą rybę, którą wyciągniesz, i otwórz jej pyszczek: znajdziesz statera. Weź go i daj im za Mnie i za siebie”

Pan Jezus nie chce, aby ludzie traktowali Go w specjalny sposób i dlatego - tak jak inni - chce zapłacić należny podatek. Nie chce być w jakikolwiek sposób wyróżniany. Zastanów się - może ta postawa Jezusa jest zaproszeniem do  pokory w myśleniu o sobie? Czy chcesz być cichym i pokornym uczniem Jezusa? Co to mogłoby dla ciebie oznaczać?

Tekst Ewangelii pokazuje, jak ważna jest pokora i szacunek wobec innych. Jezus, płacąc podatek, szanuje i respektuje lokalny zwyczaj. Pomyśl, jak zwracasz się do ludzi wokół siebie? Czy starasz się odpowiadać im z miłością, dobrocią i chęcią pomocy?

Może zdarza ci się pomyśleć, że jesteś lepszy od innych, bo udało ci się osiągnąć sukces w życiu zawodowym lub osobistym. Może czasem myślisz, że to, co masz, zawdzięczasz tylko sobie. Czy dostrzegasz twórczą i wspierającą obecność Jezusa w swoim życiu? W jakich momentach czujesz, że Jezus ci pomaga?

Poproś Ducha Świętego o umiejętność dostrzegania pokornej obecności Boga w tobie i drugim człowieku.