Na pewno czasami mocniej uświadamiasz sobie, jak bardzo tymczasowe, kruche i przemijające jest obecne życie. Jednak wiara mówi nam, że nie jest to cała prawda o nim.  Twoje życie jest czymś większym niż możesz sobie wyobrazić, gdyż jest darem samego Boga

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka
Mk 12, 18-27
Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania i pytali Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając, nie zostawił potomstwa. Drugi ją pojął za żonę i też zmarł bez potomstwa; tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła także kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę». Jezus im rzekł: «Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co się zaś tyczy umarłych, że zmartwychwstaną, to czy nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego: „Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba”? Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie» 

Jezus wyjaśnia, że nawet tak bliska relacja, jaką jest małżeństwo, jest tylko tymczasowa. W życiu wiecznym zmieni się jej charakter, jak również charakter każdej innej relacji. Może to budzić rozczarowanie z powodu niezrozumienia, po co jesteście razem. Bóg dał was sobie jako wzajemną pomoc we wzrastaniu do Królestwa niebieskiego. Tam nie będziecie się wspierać w drodze do Boga. Tam będziecie już z Nim. Jaką rolę pełnią w twoim życiu relacje, w których jesteś?

Popatrz na swoje codzienne zadania, zmartwienia, posiadane rzeczy. Przyjrzyj się motywacjom twoich wyborów. Zapytaj się siebie, co zostanie jako trwałe dobro z twojego codziennego wysiłku?

Jezus mówi, że będziemy ‘jak aniołowie’, którzy wybrali Boga. Anioł to osoba w pełni ukierunkowana na Boga, która całym sobą realizuje Boże posłannictwo. Słuchając ponownie Ewangelii, proś Jezusa o wewnętrzną wolność, która pozwoliłaby ci pielęgnować najważniejsza relację: tę z Ojcem niebieskim.

Porozmawiaj przez chwilę z Ojcem w niebie. On jest  najbliższą ci osobą, która pragnie obdarzać cię życiem bez końca.