Uświadom sobie, że Jezus jest teraz obok ciebie. Chce z tobą pobyć przez chwilę, porozmawiać, poruszyć serce. Otwórz je przed Nim. Nie bój się Jego obecności.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 13, 1-15
Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy. I zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał». Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!» Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści». A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem”, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem».

Jezus wraz z uczniami jest w Wieczerniku. Zdaje sobie sprawę z tego, co Go czeka. Wie, co się dzieje w sercu Judasza. W swojej wolności odczuwa, że Ojciec złożył wszystko w Jego ręce. Ma też głębokie poczucie, że powraca do Ojca. Czy zdarzyło ci się być tak wrażliwym na to, co dzieje się wokół ciebie?

Sytuacja jest bardzo napięta. A Jezus spokojnie bierze miskę z wodą, ręcznik i zaczyna myć uczniom nogi. Pośród tego, co Go spotyka i czego się spodziewa – On się nie załamuje, nie zamyka w sobie, nie odcina od świata. Wychodzi ku tym, którzy przyczyniają się do Jego bólu przez zdradę, zaparcie i ucieczkę. Jakie uczucia wzbudza w tobie ten moment?

Jezus pokazuje swoje serce, które jest bardzo wrażliwe. Nie zabezpiecza go i nie osłania. Przeciwnie, wychodzi ku tym, którzy tę wrażliwość zranią. Pozwala na to. Postawa Piotra jest inna: „nigdy mi nie będziesz mył nóg”, to znaczy, nie pozwolę, bo moja wrażliwość tego nie zniesie. Do której postawy jest ci bliżej?

Jezus do końca jest sobą i zaprasza cię, abyś Go i w tym naśladował. Proś Go, by uczynił twoje serce wrażliwym, zdolnym do miłości, która służy nawet nieprzyjaciołom.