Świat wokół ciebie nie jest idealny. Ale dla Boga nie jest to powód, by świat ten zostawić lub być wobec niego obojętnym. Bóg jest mocno zaangażowany w twoje życie. Jest teraz przy tobie. Uświadom sobie przez chwilę tę Obecność.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 26, 14-25
Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam?» A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać. W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: «Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali spożywanie Paschy?» On odrzekł: «Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: „Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie urządzam Paschę z moimi uczniami”». Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. A gdy jedli, rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie wyda». Bardzo tym zasmuceni, zaczęli pytać jeden przez drugiego: «Chyba nie ja, Panie?» On zaś odpowiedział: «Ten, który ze Mną rękę zanurzył w misie, ten Mnie wyda. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził». Wtedy Judasz, który miał Go wydać, rzekł: «Czyżbym ja, Rabbi?» Odpowiedział mu: «Tak, ty»

Judasz zdradził Jezusa. Wydaje się, że zrobił to z chęci zysku. Ale być może nosił w sobie także inne, ukryte motywacje, zawiedzione nadzieje, niespełnione oczekiwania lub lęk... Nie wiemy, czy Judasz rzeczywiście był tak zepsuty, czy może chciał dobrze, ale wyszło źle. Czym ty się motywujesz na twojej drodze za Jezusem?

Zdrada Judasza to wydanie Jezusa tym, którzy wyrządzą Mu krzywdę, a w końcu zniszczą Go, i jak mniemają, dokona się to całkowicie. Słowo “wydany” może się kojarzyć z wyrzuceniem kogoś ze swego życia, odrzuceniem go, oddaleniem od siebie. Czy zdarza ci się podobne “wydawanie” osób, które są wokół ciebie?

Jezus również wydaje - ale samego siebie. Posłuchaj: czyni to dla ciebie. On wydaje się w twoje ręce. To całkiem coś innego, niż w przypadku Judasza. Jezus wydaje siebie z miłości do ciebie: składa siebie samego w kawałku chleba na twoich dłoniach. Wyobraź to sobie, gdy powtórnie będziesz słuchać Ewangelii.

Można wydać kogoś albo wydać samego siebie. Do której postawy jest ci bliżej? Poproś Pana o łaskę naśladowania Go we wszystkim, szczególnie w miłości, która oddaje się innym.