Ustawienia

Ulubione 0
25
04.2024
Święto św. Marka Ewangelisty Mk 16,15–20
0,00 / 0,00

Thursday, 13 lipca 2017

Okres zwykły, Mt 10, 7-15
św. Andrzej Świerad i Benedykt, pustelnicy
Zatrzymaj się na chwilę i przygotuj na spotkanie z Panem. On pragnie dać ci swego ducha i posłać do ludzi.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Mateusza
Mt 10, 7-15
Jezus powiedział do swoich apostołów: «Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. A jeśliby was gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom waszym, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych! Zaprawdę, powiadam wam: Ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu».

W modlitwie „Ojcze nasz” wypowiadasz słowa: „Przyjdź Królestwo Twoje!”. Prosisz wtedy Ojca, by jego wola realizowała się w twoim życiu i w życiu każdego człowieka. Czy rzeczywiście pragniesz Jego królestwa? Czy chcesz być jego świadkiem?

Uczniowie Jezusa zostali posłani, by głosić, że królestwo niebieskie jest bliskie, by uzdrawiać, wskrzeszać, wypędzać złe duchy. Powierzając im misję, Jezus nie obawiał się, że są zbyt słabi, aby ją wypełnić. Dał im do wykonania zadanie, choć wiedział, że mają wady, że są grzeszni. Tobie też Jezus powierza misję. Posyła cię do ludzi z twojego otoczenia. Posyła cię takim, jaki jesteś. Czy masz tego świadomość?

We współczesnym świecie jest wielu ochrzczonych, którzy porzucili swoją wiarę. Takie osoby znajdują się w twoim otoczeniu. To do nich posyła cię Jezus, abyś głosił im prawdę o królestwie Bożym, prawdę o Miłości i Miłosierdziu. Pragnie przez ciebie dokonywać wielkich dzieł, które będą świadczyły o Jego bliskości. Pozwól Duchowi Świętemu działać w każdej chwili swojego życia.

Podziękuj Jezusowi za zaufanie, którym cię obdarzył, i poproś o odwagę do wypełnienia swojej misji w świecie.