09
12.2021
św. Juan Diego Mt 11,11–15 
0,00 / 0,00

Tuesday, 11 lipca 2017

Okres zwykły, Mt 19, 27-29
Święto św. Benedykta, patrona Europy i opata
Przez to, co widzimy na co dzień, często nam się wydaje, że zło jest silniejsze od dobra. Jednak w dzisiejszym tekście Ewangelii usłyszysz zapowiedź ostatecznego zwycięstwa Jezusa i jego uczniów. Poproś Ducha Świętego o osobiste przeżycie tej prawdy.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Mateusza
Mt 19, 27-29
Wtedy Piotr rzekł do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?» Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność».

Każdemu z nas zdarzają się trudne chwile, w których straty wydają się większe od tego, co dostajemy w zamian. Tak jak Piotr zadajemy sobie pytanie o sens cierpienia. On jednak nie zatrzymał się na pytaniu, lecz uważnie słuchał odpowiedzi, której udzielał mu Jezus.

Odpowiedź Jezusa wskazuje na istnienie innej rzeczywistości, w której panuje prawdziwe szczęście i sprawiedliwość. Piotr tego nie widzi, bo całą swoją uwagę skupia na tym, co stracił. Musi ponownie zostawić to, co opuścił, i zwrócić się w stronę Jezusa, by zobaczyć prawdziwy cel swojego życia. Co robisz, gdy ogarniają cię wątpliwości? Czy skupiasz się na możliwych stratach, czy raczej szukasz pomocy u Pana, tak jak Piotr?

Aby wyruszyć w kierunku rzeczywistości, do której prowadzi Jezus, trzeba zostawić zbędny balast. Opuścić dla Niego to, co zbytnio przywiązuje i ogranicza swobodę podejmowania decyzji. Słuchając ponownie tekstu Ewangelii, zastanów się nad tym, co dzisiaj trzyma cię w miejscu, nie
pozwala czynić dobra, którego tak naprawdę pragniesz.

Niekiedy Bóg oczekuje od nas dużych wyrzeczeń. Czasami oczekuje tylko drobnych poświęceń. Zawsze jednak tak naprawdę chodzi o miłość. To ona dzisiaj wzywa cię do czynu. Jakiego?