09
12.2021
św. Juan Diego Mt 11,11–15 
0,00 / 0,00

Sunday, 02 lipca 2017

Okres zwykły, Mt 10, 37-42
Trzynasta niedziela zwykła
Na początek stań w obecności dobrego Boga. Wycisz się i przygotuj do modlitwy.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 10, 37-42
Jezus powiedział do swoich apostołów: «Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody».

Dzisiejsza Ewangelia mówi o relacjach z bliskimi. Czy rzeczywiście musimy zrezygnować z tych relacji, by być godnym pójścia za Jezusem? Czy nie są one czymś najważniejszym w naszym życiu? Rzeczywiście – są one czymś ważnym i właśnie dla tego Jezus zaprasza cię, abyś przyjrzał się, na czym one się opierają. Miłość do bliskich jest największym darem pochodzącym od Boga – obrazem jego miłości w Trójcy. Na skutek grzechu człowiek ma tendencję szukać źródła swego życia poza Bogiem. Również relacje mogą stać się takim bożkiem, który ma nam zagwarantować zbawienie. Jezus mówi dziś w ewangelii, że tylko w Nim, w źródle naszego życia – znajdziemy pełnię również w naszych relacjach.

„Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, je znajdzie”. By Bóg stał się źródłem, które będzie nawadniać i ożywiać nasze relacje i pragnienia, musimy najpierw pozbyć się tego, co nam Go zastępowało. Wtedy staniemy się też źródłem Boga dla innych, zgodnie ze słowem Jezusa: „Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje”.

Na koniec zastanów się, co jest twoim krzyżem. Jezus mówi: „Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien”. Nie ma tu mowy o krzyżu Jezusa, lecz o twoim własnym krzyżu, który należy podjąć. Źródło, którym jest Jezus, jest źródłem na pustyni życia, w drodze do Ziemi Obiecanej.

Porozmawiaj z Jezusem o tym, skąd czerpiesz i gdzie znajdujesz źródła twoich sił. Skąd wypływa twoje życie?