09
12.2021
św. Juan Diego Mt 11,11–15 
0,00 / 0,00

Tuesday, 20 czerwca 2017

Okres zwykły, Mt 5, 43-48
bł. Benigna, dziewica i męczennica
List do Diogeneta z II wieku opisuje chrześcijan jako niewyróżniających się niczym w sposobie życia. Zwraca jednak uwagę na odmienność ich serc: „są w ciele, lecz żyją nie według ciała, kochają wszystkich ludzi”. Co możesz powiedzieć o współczesnych chrześcijanach? Czy wyróżniają się czymś szczególnym spośród tłumu?

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Mateusza
Mt 5, 43-48
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

Jezus rzuca swoim uczniom nie lada wyzwanie. Chce, aby stali się doskonali! Nie zadowala go przeciętność. Nie chce, aby byli tylko poprawni. Wśród pogan też są dobrzy ludzie, ale chrześcijanin jest zaproszony, aby nieustannie przekraczać siebie. Co to oznacza w twoim życiu?

Doskonałość, do jakiej Jezus cię zaprasza, nie ma nic wspólnego z perfekcjonizmem. Masz postępować jak Ojciec niebieski, a Jego doskonałość wyraża się w miłości. Jak to rozumiesz? Jak opiszesz tę Bożą miłość, którą masz naśladować?

Pomyśl o osobach, które kochasz i podziękuj za nie Bogu. Są one dla ciebie darem, który przybliża cię do Dobrego Ojca. Słuchając po raz drugi fragmentu Ewangelii, pomyśl też o tych, których trudno jest ci darzyć miłością. Spróbuj dostrzec, że Bóg kocha ich tak samo, jak kocha ciebie.

Podziękuj Bogu za Jego miłość do ciebie i do wszystkich ludzi – miłość sięgającą aż po krzyż. Jeśli pragniesz wzrastać w miłości, poproś Jezusa, aby uczynił twoje serce na wzór Jego Serca.