09
12.2021
św. Juan Diego Mt 11,11–15 
0,00 / 0,00

Thursday, 15 czerwca 2017

Okres zwykły, J 6, 51-58
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Zobacz w wyobraźni księdza sprawującego Eucharystię, któryś konkretny moment Mszy świętej.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Jana
J 6, 51-58
Jezus powiedział do Żydów: «Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata». Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?» Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił, nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».

Jezus mówi o spożywaniu Jego Ciała, co wiąże się z Eucharystią, która jest dziękczynieniem Bogu. Dlatego popatrz, za co możesz dziękować Bogu, za co możesz Go wychwalać już dzisiaj, z czym przyjdziesz do Niego na najbliższą Mszę świętą.

Pierwszym z owoców  przyjmowania Ciała Jezusa jest głębokie zjednoczenie z Nim. Właśnie z tej jedności ma wypływać uwielbienie Go. Eucharystia ma być okazją do oddania czci Bogu. Dlatego w liturgii obecny jest śpiew przeplatający się z chwilami ciszy oraz spokojnymi modlitwami. Uczyń to okazją do chwalenia Boga.

Zjednoczenie z Bogiem prowadzi do zjednoczenia z Nim w życiu wiecznym. Perspektywa często zbyt daleka, by nad nią się pochylić. Proś teraz o pragnienie dążenia do zjednoczenia się z Bogiem. Czy może być coś wspanialszego niż wieczne trwanie w miłości?

Proś o Ducha Świętego, by pomagał ci trwać w jedności z Bogiem.