Ustawienia

Ulubione 0
21
05.2024
Św. Jan Nepomucen Mk 9,30–37 
0,00 / 0,00

Wednesday, 07 czerwca 2017

Okres zwykły, Mk 12, 18-27
św. Antoni Maria Gianelli, biskup

              

Dzisiejsze rozważanie prowadzi nas ku jednej z najważniejszych prawd chrześcijaństwa – zmartwychwstaniu umarłych i życiu wiecznym. Wsłuchaj się w słowa Jezusa, którymi odpowiada na postawione mu pytanie.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka
Mk 12, 18-27
Przyszli do Niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat weźmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu». Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umierając, nie zostawił potomstwa. Drugi ją wziął i też umarł bez potomstwa, tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę. Jezus im rzekł: «Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co zaś dotyczy umarłych, że zmartwychwstaną, czyż nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzaku, jak Bóg powiedział do niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie».

Saduceusze byli religijno-politycznym stronnictwem ludzi pośród najzamożniejszych obywateli Narodu Wybranego. Sprzyjali hellenizacji Izraela i współpracowali z Rzymem. Odrzucali wiarę w zmartwychwstanie, życie wieczne i przyjście Mesjasza.  To ludzie, którzy chcieli żyć tu na ziemi, nie szukali Boga ani Jego obietnic. Czego ty szukasz na tej ziemi, w twoim życiu? Czy obietnice Boga wpływają na twój sposób postępowania?

Saduceusze przytaczając Jezusowi hipotetyczną sytuację odnośnie małżeństwa, w kontekście prawa Mojżeszowego, chcieli tak naprawdę, aby  Jezus przyznał im rację . Nie szukali prawdy, nie przyjmowali tego, że rzeczywistość może się różnić od tej, którą znają - nie byli otwarci na dialog, a jedynie uporczywie stali przy swoim. Jaka jest twoja postawa, kiedy zwracasz się do Boga? Czy jesteś w stanie przyjąć, że twoje rozumowanie może być błędne, że prawda jest inna?

Jezus powiedział saduceuszom, że błędnie rozumieją Pismo i moc Bożą. W końcu to w Księdze Mojżesza Bóg oznajmił, że jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba.  Saduceusze są przykładem ludzi, którym ciężko jest przyjąć, że moc Boża , najpełniej  objawia się w miłości Boga do człowieka. Co ciebie blokuje, ogranicza, nie pozwala przyjmować obietnic Bożych?

Kończąc ten czas modlitwy, poproś Jezusa, abyś lepiej poznał, że twoim ostatecznym celem, jest życie wieczne w niebie.