23
01.2022
III niedziela zwykła Łk 1,1–4. 4,14–21
0,00 / 0,00

Tuesday, 09 maja 2017

Okres wielkanocny, J 10, 22-30
św. Pachomiusz Starszy, pustelnik

             

Na początku dzisiejszej modlitwy spróbuj się odprężyć, by później chłonąć Słowo Pana całym sobą. Bóg chce mówić do ciebie, otwierać twoje serce na Swoją miłość. Chce wlać w twoje serce pokój i powiedzieć coś bardzo ważnego... Przygotuj się na to.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Jana
J 10, 22-30
Obchodzono w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia Świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona. Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: «Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie». Rzekł do nich Jezus: «Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mojego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Stwórca przemawia do Ciebie przez obraz owcy. Zwierzęcia, które jest łagodne i delikatne, ma miłe w dotyku futerko,  spokojnie pasie się na łące. Owca, jeśli zna swojego pasterza i słyszy jego głos, jest spokojna, posłuszna i ufna temu, co on mówi.

Jezus jest twoim pasterzem. Codziennie czeka na spotkanie z tobą, aby cię wysłuchać, a następnie mówić jak do umiłowanego stworzenia – spokojnie i bez nerwów. Pragnie wytłumaczyć ci to, czego nie rozumiesz, pozwala coraz lepiej się poznawać. Możesz bez lęku zwracać się do Niego ze wszystkim, co przeżywasz: radością, bólem, smutkiem, niepewnością... Czy przychodzisz do Jezusa w chwilach przygnębienia lub radości?

Pasterz chce cię karmić Swoim ciałem, dać ci pić ze zdrojów wody żywej. Pragnie być blisko, by dawać ci pewność, że zawsze jest obok. W ten sposób pomaga ci podążać za Nim oraz głosić innym Jego słowa i przykład życia.

Słuchać, poznawać i dawać świadectwo o Jezusie to zadanie nie tylko na dzisiaj, ale też na kolejne dni, tygodnie, miesiące i lata. Tylko od ciebie zależy, czy się tego podejmiesz. Nie będzie łatwo, ale na pewno warto... Chcesz?