Ustawienia

Ulubione 0
21
05.2024
Św. Jan Nepomucen Mk 9,30–37 
0,00 / 0,00

Saturday, 06 maja 2017

Okres wielkanocny, J 14, 6-14
Świętych Apostołów Filipa i Jakuba Święto

             

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus mówi o jedności z Ojcem. Proś Ducha Świętego, aby uczył cię tej jedności.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Jana
J 14, 6–14
Jezus powiedział do Tomasza: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście». Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy». Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca?” Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.

Jezus mówi do swoich uczniów, że idzie do Ojca. Wskazuje On również na siebie jako jedyną drogę do Ojca. Kroczyć tą drogą to dążyć do jedności z Trójcą Świętą. Do jedności Ojca, Syna i Ducha Świętego Jezus zaprasza swoich naśladowców. Teraz w ciszy serca spróbuj usłyszeć to zaproszenie. Poprzez zaproszenie Chrystusa cała Trójca Święta powołuje cię do swojego życia.

Żyć życiem Trójcy Świętej na ziemi, to żyć logiką Boga. Przebywając razem z uczniami, Jezus uczy tej logiki. Jego jedność z Ojcem objawia się w Jego gestach i w wypowiadanych przez Niego słowach. Ta jedność jest źródłem Jego postępowania. Zastanów się nad tym, jak ty podejmujesz swoje decyzje. Czy poszukujesz bożego spojrzenia na sytuację, w której się znajdujesz?

Swoich naśladowców Jezus zachęca do wiary. Wiara w Niego ma stać się źródłem naszego postępowania. Jezus obiecuje, że wierzący dokona większych dzieł, niż On sam dokonał. Dzieło Jezusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, zawsze jest zakorzenione w zamiarach całej Trójcy Świętej. Dzieło Jezusa to pojednanie człowieka z Bogiem i wprowadzenie go w głębokie uczestnictwo w życiu Trójcy Świętej. Teraz spójrz na swoje codzienne słowa i czyny. Czy są one odbiciem twojej jedności z Bogiem?

Na koniec modlitwy w ciszy serca powtarzaj słowa psalmisty: Boże, Ty ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie, rozkosze na wieki po Twojej prawicy.