Ustawienia

Ulubione 0
21
05.2024
Św. Jan Nepomucen Mk 9,30–37 
0,00 / 0,00

Tuesday, 02 maja 2017

Okres wielkanocny, J 6, 30-35
św. Atanazy Wielki, biskup i doktor Kościoła
Przypomnij sobie jeden moment, kiedy twoja wiara w Boga została zachwiana, gdy to wszystko wydawało się bez sensu.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Jana
J 6, 30-35
W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa: «Jakiego dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”». Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu». Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze tego chleba!» Odpowiedział im Jezus: «Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie».

Lud oczekuje od Jezusa znaku. Chcą jakiegoś potwierdzenia, by mogli Mu uwierzyć. Czy niedowierzanie i wątpliwości koniecznie są czymś złym? A może są to trudności, które pomagają nam wzrastać w wierze? Powiedz Jezusowi o swoich wątpliwościach i niedowierzaniu, o oczekiwaniu na znak, który pomoże ci nie tylko bardziej w Niego uwierzyć, ale też bardziej Mu zaufać.

Lud oczekuje od Jezusa znaku. Takiego znaku, który będzie odpowiadał ich wyobrażeniom. Niech coś spadnie z nieba, niech Jordan zmieni swój kolor, niech… Prosząc o znak, można sobie wyobrażać, że Jezus niczym magik na przedstawieniu zrobi dokładnie to, czego od Niego oczekujemy. Tymczasem Jezus jest wolny. Może zadziałać inaczej, niż byśmy chcieli. Na ile otwierasz się na wolność i Jego inwencję?

Lud oczekuje od Jezusa znaku. Chleb z nieba ma zaspokoić ich głód fizyczny. Tymczasem Jezus oferuje im siebie samego jako chleb życia. On ten chleb ciągle rozdaje. Dzieje się to podczas każdej Eucharystii. Niestety także ten chleb może spowszednieć. Na ile Eucharystia jest dla ciebie znakiem, który wzmacnia twoją wiarę?

Poproś Ducha Świętego, by pomagał ci otwierać się na cud Eucharystii i żeby uczył cię, jak dzięki Eucharystii bardziej wierzyć w Boga i bardziej Mu ufać.