23
01.2022
III niedziela zwykła Łk 1,1–4. 4,14–21
0,00 / 0,00

Saturday, 22 kwietnia 2017

Okres wielkanocny, Mk 16, 9-15
Sobota w oktawie Wielkanocy

             

W dzisiejszym fragmencie widzimy trzy sceny, w których Jezus ukazuje się różnym ludziom. Najpierw Marii Magdalenie, później dwóm podróżującym uczniom, a na końcu Apostołom. Wzywa ich do głoszenia Ewangelii na całym świecie. Wsłuchaj się w te słowa.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Marka
Mk 16, 9-15
Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. Oni jednak słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie chcieli wierzyć. Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli na wieś. Oni powrócili i oznajmili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu».

Dopiero gdy Apostołowie osobiście doświadczyli spotkania z Jezusem, uwierzyli w Jego zmartwychwstanie. Nie byli w stanie dać wiary słowom osób, które wcześniej spotkały Zmartwychwstałego. Czy zdarza się, że nie dostrzegasz znaków i wskazówek od Pana Boga, które On przekazuje ci przez innych ludzi?

To Maria Magdalena była tą, której Jezus ukazał się jako pierwszej. W przeszłości dręczyły ją złe duchy i wiodła życie dalekie od świętości. Jezus pokazuje tym samym, że chce przyjść do każdego z nas. To, że czasem w twoim sercu pojawia się mrok, nie oznacza, że Jezus ciebie opuści. Jesteś dla niego ważny, bez względu na twoją przeszłość.

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu». Jezus chce żebyś opowiadał o Nim wszędzie, gdzie to możliwe i komu tylko się da. Niech przestrzenią, w której to robisz, będzie twoja codzienność, obowiązki, relacje, sposób w jaki spędzasz wolny czas. Które elementy twojego życia wydają się cię dalekie od Boga?

Na koniec proś Jezusa o siły i mądrość w głoszeniu Jego słowa. Jeśli się boisz, powiedz Mu to. Niech wie co jest w tobie, czego się obawiasz, aby mógł tobie pomóc.