23
01.2022
III niedziela zwykła Łk 1,1–4. 4,14–21
0,00 / 0,00

Wednesday, 29 marca 2017

Wielki Post, J 5, 17-30
Dzień powszedni

             

Pomódl się tymi słowami: „Panie, dzięki Tobie jestem tym, kim jestem, i posiadam to, co posiadam”. Rozpoczynając modlitwę spróbuj odsunąć chęć robienia wszystkiego samodzielnie i stań przed Bogiem, który bardzo wiele pragnie dla ciebie uczynić.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Jana
J 5, 17-30
Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: «Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam». Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachował szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym. Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał».

„Ja sam z siebie nic czynić nie mogę”. Tymi słowami Jezus opisuje samego siebie. On nie czynił niczego sam. Pragnął, aby działa się wola Ojca. Jezus chciał jedynie przyłączać się do dzieł Boga, które zauważał wokół siebie, chciał współpracować z Ojcem. Czy pragniesz takiej współpracy z Bogiem?

W czasie homilii na Campus Misericordiae papież Franciszek powiedział: „Pan nie chce zostać tylko w tym pięknym mieście albo w miłych wspomnieniach, ale chce przyjść do twego domu, być obecnym w twoim codziennym życiu: w nauce, studiach i pierwszych latach pracy, przyjaźniach i uczuciach, planach i marzeniach”. Pan pragnie być z tobą we wszystkim, co robisz. Pomyśl, w jakich sytuacjach najbardziej Go potrzebujesz.

Słuchając ponownie fragmentu Ewangelii, spróbuj sobie uświadomić, jak bardzo Bóg chce być częścią twojego życia.

Panie, bez Ciebie nie mogę niczego uczynić, a nawet nie muszę, ponieważ zawsze jesteś ze mną. Przychodź zawsze  i wychodź mi na spotkanie tam, gdzie potrzebuję Cię dziś najbardziej. Proszę, naucz mnie współpracować z Tobą.