14
08.2022
XX niedziela zwykła Łk 12,49–53
0,00 / 0,00

Sunday, 12 lutego 2017

Okres zwykły, Mt 5, 20-22a. 27-28. 33-34a. 37
Szósta Niedziela zwykła
Stajesz teraz przed Jezusem, a On patrzy na ciebie i pragnie cię prowadzić. Zasłuchaj się w Jego słowa i pozwól, aby cię przemieniały.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Mateusza
Mt 5, 20-22a. 27-28. 33-34a. 37
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: “Nie zabijaj”, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Słyszeliście, że powiedziano: “Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: “Nie będziesz fałszywie przysięgał”, “lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».

Jezus pragnie dla ciebie szczęścia i życia w królestwie. To Jego wielkie pragnienie, abyś był z Nim i z Ojcem w niebie. Jednak, aby wejść do chwały nieba, potrzeba abyś się przemienił.  I to On sam chce dziś przemieniać twoje serce i rzucić nowe światło na przykazania, potrzebuje tylko twojego zasłuchania i wejścia w Jego sposób myślenia pełnego miłosierdzia.

Jezus oczekuje, że wypełnisz przykazanie miłości poprzez miłość wyrażaną m.in. wyświadczanym dobrem. Niebo jest pełne miłości i chwały Boga. Najważniejszego przykazania miłości możesz uczyć się poprzez bycie z Jezusem na modlitwie. Wtedy serce podpowie ci, co jest złe i co rani Boga. Jak starasz się wypełniać przykazanie miłości? Skąd czerpiesz siłę?

Pragnieniem Boga jest twoje autentyczne życie, życie w pełni. Kiedy jesteś sobą, bez udawania i tworzenia pozorów, że jesteś lepszy, On może w tobie działać. Jeśli mu na to pozwolisz, będzie powoli cię przemieniał na swój obraz.

Powierz Jezusowi swoje życie i wszystko to, co potrzebuje napełnienia Jego miłością. Poproś, aby przemieniał ciebie, sposób myślenia i twoje serce na wzór swojego serca, abyś mógł kochać tak jak On.