14
08.2022
XX niedziela zwykła Łk 12,49–53
0,00 / 0,00

Thursday, 02 lutego 2017

Okres zwykły, Łk 2, 22-32
Ofiarowanie Pańskie, Święto
Dzisiejszy świat jest pełen zgiełku. Bombarduje nas każdego dnia milionem informacji, oferuje wiele atrakcji, kreuje nasze oczekiwania. Spróbuj na chwilę przenieść się w inne miejsce – do świątyni. Wsłuchaj się w słowa Ewangelii.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Łukasza
Łk 2, 22-32
Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: «Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela».

Symeon oczekiwał spotkania z Mesjaszem. To było najważniejsze w jego życiu. Przyjrzyj się swoim oczekiwaniom. Co dla ciebie jest naprawdę ważne? Czego w życiu oczekujesz najbardziej? Czy w twoich odpowiedziach jest też oczekiwanie na spotkanie z Jezusem?

Symeon jest opisany jako człowiek, który oczekuje modląc się i dobrze postępując. W ten sposób przygotowuje swoje serce na spotkanie z Mesjaszem, aby móc Go rozpoznać. I rozpoznaje, pośród wielu dzieci przynoszonych do świątyni. Co mogłoby pomóc tobie w rozpoznawaniu Jezusa w codzienności? Jeśli nie wiesz, poproś o wsparcie Ducha Świętego.

Spotkanie Symeona z Jezusem odbywa się w świątyni, w ciszy. Bez  nadzwyczajnych zdarzeń. Często tak właśnie Jezus spełnia pragnienia twojego serca, tak przychodzi do ciebie. Słuchając kolejny raz tekstu Ewangelii, popatrz na Jezusa przyniesionego jako dziecko do świątyni. Czy rozpoznajesz w nim Mesjasza?

Każde spotkanie z Jezusem cię przemienia. Poproś o łaskę rozpoznawania Jego obecności, aby móc w pełni cieszyć się spotkaniem z Nim.