08
12.2022
Niepokalane Poczęcie Najśw. Maryi Panny (uroczystość) Łk 1,26–38
0,00 / 0,00

Friday, 27 stycznia 2017

Okres zwykły, Mk 4, 26-34
bł. Jerzego Matulewicza, biskupa
Za chwilę usłyszysz o Królestwie Bożym, które jest dynamiczne. Ciągle się rozrasta i nie pozwala pozostać w spoczynku. W trosce o innych przynagla, aby  ci, którzy już są jego częścią, stali się nowym ziarnem na zasiew.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Marka
Mk 4, 26-34
Jezus mówił do tłumów: «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo». Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu». W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

Dzisiejsze przypowieści mają podobną dynamikę. W obu występuje inicjacja, proces wzrostu i rezultat. Inicjacja to proste działanie polegające na wrzuceniu ziarna w ziemię. Zaszczepienie dobra w sercu. Przyłączenie się do Chrystusowego Przymierza. Czy pamiętasz, kiedy wydarzyło się to w twoim życiu?

Następny etap to proces wzrostu. Raz zasiane ziarno czerpie wszystko, czego potrzebuje z otoczenia i samo w sobie nie wymaga już szczególnej troski siejącego. Umacnia się dzięki solom mineralnym z ziemi i promieniom słonecznym. Zasiewający musi jedyne dbać, aby warunki dla wzrostu pozostały pozytywne. Spróbuj nazwać czynniki, które utrudniają wzrost Królestwa Bożego w twoim życiu.

Rezultat, jakim jest osiągnięcie Królestwa Bożego, nie został przedstawiony jako błogi stan szczęśliwości. To raczej obfity plon, który przynosi nowe ziarno na zasiew. Plon, który może wyżywić wiele dusz. To również ogromne gałęzie, które stają się schronieniem dla innych. Czy dostrzegasz to w swoim życiu?

Poproś Dobrego Boga, aby umacniał w tobie zasiane już ziarno i uczył cię, jak sprawić, żeby Jego Królestwo rozprzestrzeniało się na innych.