14
08.2022
XX niedziela zwykła Łk 12,49–53
0,00 / 0,00

Friday, 20 stycznia 2017

Okres zwykły, Mk 3, 13-19
św. Fabiana, papieża i męczennika
Na początku modlitwy zastanów się czy znasz znaczenie swojego imienia. Wyobraź sobie, że Jezus siedzi koło ciebie i wymawia twoje imię.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Marka
Mk 3, 13-19
Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

Jezus potrzebuje współpracowników do szerzenia Królestwa Bożego na świecie. Chrześcijanie to ludzie, którzy są odpowiedzialni za misję Jezusa na Ziemi. Ty także otrzymałeś taką misję w dniu twojego chrztu świętego. Także ciebie wybrał, bo tego chciał.  Chciał, abyś był jego świadkiem. Co to oznacza dla ciebie w twojej codzienności?

W usłyszanym tekście ewangelii, ci, którzy zostali wybrani, to jego uczniowie. Zadaniem ucznia jest być blisko Mistrza i nauczyciela. Jezus wybiera uczniów, ale to nie znaczy, że oni już wszystko wiedzą. Wraz z chwilą wybrania nie kończy się ich droga rozwoju i coraz pełniejszego poznawania nauczania Jezusa. Jeszcze wiele przed nimi. A co jest przed tobą? Jak ty rozwijasz swoją relację z Nim?

Słuchając ponownie Ewangelii, spróbuj zobaczyć Jezusa, który do ciebie mówi, wypowiada twoje imię. Przyglądaj się temu, co podpowiada ci serce, kiedy słuchasz Jego słów. Jezus powołał uczniów by szli i głosili naukę. Jak i z czym dzisiaj Jezus posyła posyła ciebie do twoich codziennych spraw?

Ponownie wyobraź sobie, że Jezus siedzi obok ciebie. Tym razem ty spróbuj Mu powiedzieć, jakie jest twoje z Nim przebywanie.