Ustawienia

Ulubione 0
25
04.2024
Święto św. Marka Ewangelisty Mk 16,15–20
0,00 / 0,00

Monday, 14 listopada 2016

Okres zwykły, Łk 18, 35-43
Dzień powszedni
Poproś Ducha Świętego o łaskę skupienia i modlitwy. Wyobraź sobie scenę, w której Jezus idzie otoczony tłumem ludzi, a niewidomy woła do Niego.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Łukasza
Łk 18, 35-43
Kiedy Jezus zbliżył się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go: «Co chcesz, abym ci uczynił?» Odpowiedział: «Panie, żebym przejrzał». Jezus mu odrzekł: «Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.

Człowiek niewidomy ma wyostrzone inne zmysły: słuch, dotyk, smak, powonienie. Ale to co najważniejsze można dostrzec tylko sercem. Niewidomy dostrzegł oczami swojej duszy, że jego ratunek i zbawienie są w Jezusie. Bliskość Jezusa wzbudziła w niewidomym pragnienie spotkania z Nim. Spróbuj odnaleźć w swoim sercu pragnienie wiary, nadziei i miłości, pragnienie bliskości z Jezusem.

Jezus odpowiada na pragnienie serca, wyrażone w żarliwej modlitwie i błaganiu. Podchodzi do niewidomego i zaczyna z nim rozmawiać. Pyta o jego najgłębsze pragnienia. Niewidomy odpowiada od razu: pragnie widzieć. Jakie są twoje najgłębsze pragnienia? Czego najbardziej ci brakuje? Możesz błagać jak niewidomy, albo jak Salomon, który prosił o serce zdolne do rozróżniania dobra od zła, o światłe oczy duszy, aby dostrzegać wielkość Bożej mocy w swoim życiu i nadzieję swego powołania.

Jezus spełnia pragnienia wierzącego serca, odpowiada na gorące modlitwy. Przywraca wzrok, obdarza darami Ducha Świętego, mądrością, radą, pobożnością. Niewidomy dziękuje Bogu za Jego łaskę i wielbi Go. Spróbuj dostrzec wielkie dzieła Boże w twoim życiu  i dziękuj za nie.

Dziękuj Bogu za Jego Opatrzność, skupiając się na konkretnych chwilach i wydarzeniach.