Ustawienia

Ulubione 0
23
07.2024
Święto św. Brygidy, patronki Europy J 15,1-8 
0,00 / 0,00

Wednesday, 26 października 2016

Okres zwykły, Łk 13, 22-30
Dzień powszedni
Jezus w czasie swojego nauczania przebywał często na różnych przyjęciach. Wyobraź sobie, że zasiadasz na jednej z takich uczt. Zobacz radość apostołów, pragnienie słuchania Jezusa na twarzach innych, zaciekawienie Jego słowami.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Łukasza
Łk 13, 22-30
Jezus, nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?» On rzekł do nich: «Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: „Panie, otwórz nam”; lecz On wam odpowie: „Nie wiem, skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”. Lecz On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości”. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi».

Mało optymistyczny jest ten fragment Ewangelii. W Królestwie Niebieskim nie znajdzie się miejsce dla tych, którzy tylko słuchali nauk Jezusa i jadali z Nim. To nie wystarczy. Ale to jest pierwszy krok, na którym nie można poprzestać. Trzeba zacząć od słuchania słów Jezusa, bo inaczej nie będziemy wiedzieć, co mamy czynić.

„Odstąpcie ode mnie, którzy dopuszczacie się nieprawości”. Nie wystarczy słuchać słów Boga, należy jeszcze odrzucać zło. Ale często jest to bardzo trudne. Zobacz, gdzie w twoim życiu Zły miesza najbardziej i proś Jezusa, by pomógł ci przezwyciężyć jego działanie.

Do Królestwa Bożego będą się schodzić ludzie. Czyli to wszystko nie jest niewykonalne – słuchanie Słowa Bożego, sprawiedliwie życie. Jeżeli tak będziesz żył, swoim życiem pociągniesz również innych, staniesz się świadkiem. A w Kościele obecnych czasów potrzeba świadków. Nie tylko takich, którzy będą słuchać słów Jezusa i powtarzać je innym, ale przede wszystkim świadków, którzy pokażą, że tymi słowami trzeba żyć.

Zapytaj Jezusa, jak twoje słuchanie Jego słów owocuje w życiu. Na ile słuchasz, a na ile słyszysz Jego Słowa? Ile z tego do ciebie dociera?