Ustawienia

Ulubione 0
23
07.2024
Święto św. Brygidy, patronki Europy J 15,1-8 
0,00 / 0,00

Saturday, 26 marca 2016

Okres Triduum Paschalnego, Rdz 22, 1 – 2.9 – 13.15-18
Wielka Sobota
Bóg żąda od Abrahama tego, co najcenniejsze w jego życiu – jedynaka tak bardzo umiłowanego przez patriarchę. W jaki sposób Abraham reaguje na takie żądanie Boga?

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Księgi Rodzaju
Rdz 22, 1 – 2.9 – 13.15-18
Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: «Abrahamie!» A gdy on odpowiedział: «Oto jestem», powiedział: «Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę». A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem sięgnął ręką po nóż, aby zabić syna swego. Ale wtedy anioł Pana zawołał na niego z nieba: «Abrahamie, Abrahamie!» A on rzekł: «Oto jestem». Powiedział mu: «Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna». Abraham obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. Po czym anioł Pana przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: «Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, iż nie oszczędziłeś syna swego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia na wzór twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu».

Najpierw w sercu Abrahama dokonało się złożenie Izaaka w ofierze. Związanie umiłowanego syna i położenie go na drwach było już jedynie zewnętrznym potwierdzeniem wyrażenia zgody na wolę Bożą.

Dzisiaj Bóg wzywa ciebie jak niegdyś Abrahama po imieniu, abyś ofiarował Mu to, co dla ciebie najcenniejsze, abyś sam siebie sprawdził, na ile kochasz Boga, na ile Mu ufasz, na ile jest On dla ciebie ważny. Czy potrafisz, jak Abraham, bez dyskusji, odpowiedzieć na żądania Boga: ,,To jestem”?

"Żądam od ciebie ofiary doskonałej i całopalnej – ofiary woli, z tą ofiarą nie może iść w porównanie żadna inna” (Dz. 923) – takie słowa Jezusa usłyszała święta Siostra Faustyna. Bóg nie pozwolił Abrahamowi zabić syna, wystarczyła jego ofiara woli…

Proś Jezusa, aby dał ci zdolność całkowitego ufania Mu, czyli pełnienia woli Bożej, choćby nawet wiele cię to kosztowało.