Ustawienia

Ulubione 0
23
07.2024
Święto św. Brygidy, patronki Europy J 15,1-8 
0,00 / 0,00

Saturday, 20 lipca 2024

Okres zwykły, Mt 12,14–21
Bł. Czesław

W ten dzień pośrodku lata Pan łagodnie zwraca się do ciebie ze swoim Słowem. Jest delikatny, nie narzuca się. Chce jedynie być tam, gdzie ty jesteś. Bóg, który pragnie dzielić twoją codzienność.  

Mt 12,14–21
Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób Go zgładzić. Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich. Lecz zabronił im surowo, żeby Go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: „Oto mój Sługa, którego wybrałem; Umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie Prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą”.

„Oto mój Sługa, którego wybrałem; Umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie”. Bóg przemawia dziś do ciebie ustami proroka. Mówi: Oto On, Jezus Chrystus, Alfa i Omega, początek i koniec. Ten, którego kocham wieczną miłością. Bóg, który stał się Człowiekiem, pragnie być dla ciebie słońcem poranka i gwiazdą polarną. Zależy Mu, by napełniać twoje życie swoją obecnością. Pomyśl chwilę o tych sytuacjach, miejscach, relacjach, w których najłatwiej dostrzegasz tę przenikającą wszystko Bożą obecność.

„Nie będzie się spierał ani krzyczał, trzciny zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego nie dogasi”. Boga nie interesują siła, władza czy splendor. Potrafi być tak delikatny, że można Go nie zauważyć. On czasem wypełnia sobą ciszę, samotność lub inne pozornie puste w tobie obszary. Spróbuj Go tam poszukać.

„Umiłowany mój zwycięsko sąd przeprowadzi”. Bóg widzi twoje życie w całej różnorodności twoich doświadczeń, w radości sukcesów i smutku porażek, w pięknie twoich zachwytów i wzruszeń oraz w ciężarze lęków i zranień. Wykracza poza twoje tu i teraz. Jego miłość do ciebie jest w stanie przezwyciężyć wszystko. Spróbuj popatrzeć na siebie Jego kochającymi oczami. 

Porozmawiaj z Bogiem o twojej codzienności i poszukiwaniu razem z Nim waszego wspólnego horyzontu. 


Chwała Ojcu…