Ustawienia

Ulubione 0
23
07.2024
Święto św. Brygidy, patronki Europy J 15,1-8 
0,00 / 0,00

Thursday, 11 lipca 2024

Okres zwykły, Mt 19,27-29
Święto św. Benedykta, patrona Europy

Na początku modlitwy wyobraź sobie, że siedzisz z uczniami wokół Jezusa. Poproś o przyjęcie i  zrozumienie Jego słów.

Mt 19,27-29 
Wtedy Piotr rzekł do Niego: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?” Jezus zaś rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność”.

Każdy z nas tworzy relacje z ludźmi. Są one ważną częścią naszego życia. Są relacje bez których trudno żyć; są relacje, w które wchodzimy tylko na pewien czas. Ale są też relacje, które są dla nas trudne, bolesne. Na początku modlitwy pomyśl o relacjach, w których żyjesz z ludźmi. Zwróć uwagę na te, które są dla ciebie szczególnie ważne.

Dobra tego świata są potrzebne do godnego życia każdemu z nas. Relacje z ludźmi są potrzebne do prawidłowego rozwoju, do uczenia się miłości. Można wiele posiadać, żyć w wielu pięknych relacjach, ale mimo to wewnętrznie nie czuć wolności. Słowa Pana Jezusa dają obietnicę życia obfitego. Jeśli nasze serce nie będzie przywiązane w sposób nieuporządkowany do tego, co ziemskie, można żyć w wolności. Co czujesz, kiedy słyszysz te słowa? 

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus nie wymaga żebyś zostawił tych, których kochasz, którzy są dla ciebie ważni. Nie wymaga też od ciebie opuszczenia domu, mieszkania, zostawienia samochodu. Dla Pana Jezusa nie jest ważne ile posiadasz. On cię zna i zaprasza cię do życia w bliskości ze sobą, chce, żeby relacja z Nim była dla ciebie ważna. Słuchając raz jeszcze słów dzisiejszej Ewangelii, zwróć uwagę, że Bóg pragnie być z tobą na wieki.

Na koniec tej modlitwy powiedz Panu Jezusowi o swoich poruszeniach serca, o tym, co w kroczeniu za Nim jest dla ciebie trudne.


Chwała Ojcu…