Ustawienia

Ulubione 0
23
07.2024
Święto św. Brygidy, patronki Europy J 15,1-8 
0,00 / 0,00

Wednesday, 10 lipca 2024

Okres zwykły, Mt 10,1-7
św. Antoni Pieczerski

Wyobraź sobie Jezusa, który jest otoczony swoimi uczniami. Zna wszystkich po imieniu, ma też dla nich konkretną misję do wykonania. Wśród tego tłumu stoisz i ty.

Mt 10,1-7
Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie”.

Dzisiejsza Ewangelia przypomina, że dla Chrystusa nie jesteśmy bezimienni. On dobrze zna tych, którzy Go otaczają, nie tylko wie, jak się nazywamy, ale i zna całą naszą codzienność. Dla Niego nie jesteśmy częścią anonimowego tłumu, ale osobami z konkretną historią, marzeniami i talentami. Spróbuj sobie wyobrazić swoje osobiste spotkanie z Jezusem. W jaki sposób patrzyłby na ciebie? 

Gdy Jezus daje zadania swoim uczniom, to nie posyła ich z pustymi rękami. Swoim misjonarzom daje szczególne dary łaski, które mają pomóc w zrealizowaniu zadania. Nie jesteśmy zatem rzuceni w sytuacje, których byśmy nie byli w stanie unieść. Naszą mocą jest jednak nie ludzka doskonałość, ale zaufanie w Bożą Opatrzność. Jakie dary łaski dostrzegasz aktualnie u siebie? Na ile pozwalasz sobie z nich korzystać, aby realizować powierzoną ci przez Jezusa misję?

Jezus nie posyła uczniów byle gdzie, ale do tych, którzy się pogubili. Tak samo jak wie, kto jest blisko Niego, tak samo zna tych, którzy w różny sposób się oddalili. Tak samo jak kocha swoich uczniów, tak samo obdarza miłością tych, którzy zwątpili. Jak myślisz, do kogo Bóg cię dziś posyła? W jaki sposób możesz tej osobie dać świadectwo o Bożej miłości?


Na koniec spróbuj wyobrazić sobie, że Jezus patrzy na ciebie z miłością i po prostu z Nim porozmawiaj.


Chwała Ojcu…