Ustawienia

Ulubione 0
23
07.2024
Święto św. Brygidy, patronki Europy J 15,1-8 
0,00 / 0,00

Saturday, 29 czerwca 2024

Okres zwykły, Mt 16,13-19
Uroczystość śś. Apostołów Piotra i Pawła

Wyobraź sobie rodzinną uroczystość - siedzisz ze swoimi bliskimi przy jednym stole. Prowadzicie ożywioną dyskusję na temat wspólnego znajomego. Posłuchaj podobnej historii w dzisiejszej ewangelii.

Mt 16,13-19
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

Jezus zapytał swoich najbliższych, czyli uczniów, co ludzie o nim myślą. Zapytał ich o opinię tłumu na swój temat. W dzisiejszym świecie dzieje się to dość często. Mając facebooka, instagrama czy snapchata, wiele razy zastanawiamy się, jak obserwujący nas widzą, co o nas myślą i ile lajków dostaniemy. Innymi słowy, czy jesteśmy lubiani. Jak myślisz, za kogo ludzie uważają ciebie?

Po otrzymaniu informacji, Jezus nie skomentował otrzymanych opinii. Z zaciekawieniem zapytał samych uczniów, co oni myślą na Jego temat. Zapominając zupełnie o poprzednim rozmyślaniu na temat opinii innych, spróbuj zobaczyć siebie w lustrze, w swojej codzienności, w swoich emocjach, w swoich nadziejach, tęsknotach, planach. Kogo widzisz?

Jest jeszcze inna perspektywa, w której możesz zobaczyć siebie w wyjątkowy i niepowtarzalny sposób. To Boża perspektywa Jezusa. On, podobnie jak w Piotrze, widzi w tobie osobę błogosławioną, czyli szczęśliwą. Spróbuj spotkać się z tym Jezusowym zachwytem. Spróbuj posłuchać o tym, jak wielkie plany ma wobec Ciebie. 

Porozmawiaj z Jezusem o swoich dzisiejszych odczuciach.


Chwała Ojcu…