Ustawienia

Ulubione 0
23
07.2024
Święto św. Brygidy, patronki Europy J 15,1-8 
0,00 / 0,00

Friday, 28 czerwca 2024

Okres zwykły, Mt 8,1-4 
Św. Ireneusz

Zanim wsłuchasz się w słowa Ewangelii, spróbuj usłyszeć, co dzieje się w twoim sercu. Nazwij uczucia, które masz w sobie i wszystko to oddaj Jezusowi.

Mt 8,1-4 
Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto podszedł trędowaty i upadł przed Nim, mówiąc: „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: „Chcę, bądź oczyszczony! „ I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus powiedział do niego: „Uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”.

Człowiek trędowaty przez swoją chorobę musiał trzymać się z dala od ludzi zdrowych. Wiele ryzykował, przepychając się przez tłum do Jezusa. Bardzo pragnął spotkania z Nim. Jak dziś wygląda twoja relacja z Jezusem? Kiedy walczysz o czas na modlitwę i jaką ma ona dla ciebie wartość?

Nie wiadomo, jak długo trędowaty zmagał się z chorobą. Nie wiadomo też, od jak dawna nie widział swojej rodziny. Tym bardziej więc zaskakuje jego pełna zaufania prośba: „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Jak wygląda twoja troska o czas na modlitwę, o osobiste spotkanie z Jezusem? Jakie uczucia towarzyszą ci w trakcie modlitwy: nadzieja czy może zwątpienie?

Historia trędowatego pokazuje, że gdy człowiek jest wolny w zanoszeniu próśb do Boga i jednocześnie otwiera się na Boży plan działania, cuda dzieją się tak po prostu. Jezus pragnie naszego dobra, szczęścia, uśmiechu. Spróbuj usłyszeć w swoim sercu słowa Jezusa: „Chcę, bądź oczyszczony”. Jakie uczucia rodzą się w tobie, kiedy słyszysz te słowa? Do jakiej sytuacji w swoim życiu najbardziej je odnosisz?

Kończąc spotkanie ze Słowem Boga, zastanów się, co poruszyło cię najbardziej? Własnymi słowami podziękuj Jezusowi za każdą myśl, która się w tobie pojawiła.


Chwała Ojcu…