Ustawienia

Ulubione 0
23
07.2024
Święto św. Brygidy, patronki Europy J 15,1-8 
0,00 / 0,00

Thursday, 27 czerwca 2024

Okres zwykły, Mt 7,21-29 
Św. Cyryl Aleksandryjski

Wyobraź sobie, że dom wybudowano na skale. Trwa on dzięki silnym fundamentom, niezależnie od pogody. Wyobraź sobie, że nad tym domem świeci słońce lub właśnie trwa wichura, zależnie od tego, co dzisiaj jest ci bliższe.

Mt 7,21-29 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: „Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?” Wtedy oświadczę im: „Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości”. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie tak jak ich uczeni w Piśmie.

Głoszenie z mocą czy czynienie cudów to spektakularne wydarzenia, mające moc przyciągania tłumów. Okazuje się jednak, że ważniejsze od nich jest coś dużo prostszego i zwyczajnego. Jezus chce mieć z tobą głęboką relację. Pragnie cię znać i chce być poznanym przez ciebie. Spróbuj poszukać Jego obecności w drobnych gestach dobroci, czułości, zachwytach nad pięknem i tym co cię porusza. Gdzie dzisiaj spotkałeś Pana?

Ten, kto trwa w żywej relacji z Jezusem, podobny jest do człowieka, który wybudował dom na skale. Zauważ, że budowanie oznacza wiele kolejnych dni i miesięcy, drobnych wysiłków i wierności w tym, co małe. Jakie zwyczajne, codzienne sprawy pomagają ci budować zaufanie do Boga? 

Gdy przychodzi burza, naszym zadaniem niekoniecznie jest walka z żywiołem. To czas, kiedy możemy czerpać siły z tego, co jest naszym fundamentem. Dom na skale jest tym samym, czym są silne ramiona Ojca, które z czułością chronią wtulone w Niego dziecko. Zostań przez chwilę z tym obrazem.

Na koniec porozmawiaj z Jezusem o tym, co najbardziej poruszyło cię w czasie tej modlitwy.


Chwała Ojcu…