Ustawienia

Ulubione 0
23
07.2024
Święto św. Brygidy, patronki Europy J 15,1-8 
0,00 / 0,00

Monday, 24 czerwca 2024

Okres zwykły, Łk 1,57-66.80
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Wyobraź sobie grono bliskich osób podczas uroczystości rodzinnej. Wszyscy cieszą się z konkretnej, wyjątkowej okazji. Możesz być uczestnikiem tego wydarzenia, albo zwykłym obserwatorem. 

Łk 1,57-66.80
Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała: «Nie, natomiast ma otrzymać imię Jan». Odrzekli jej: «Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię». Pytali więc na migi jego ojca, jak by chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: «Jan będzie mu na imię». I zdumieli się wszyscy. A natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język, i mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: «Kimże będzie to dziecię?» Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś wzrastał i umacniał się na duchu, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.

Elżbieta i Zachariasz długie lata czekali na narodziny dziecka. Dlatego też, gdy wreszcie nadchodzi ta chwila, są bardzo szczęśliwi. Razem z nimi cieszą się ich sąsiedzi. Jednak nie brakuje również zdziwienia, gdy Elżbieta chce nazwać dziecko imieniem Jan. Co czujesz, kiedy patrzysz na tę scenę? Co ostatnio zaskoczyło cię w samym sobie albo w twoich bliskich? 

Gdy Zachariasz potwierdza chęć nadania synowi imienia Jan, cały tłum jest zdumiony. Jednak całkowity szok przeżywają w momencie, gdy Zachariasz odzyskuje mowę zaraz po nadaniu dziecku imienia. Wybiera on inną drogę niż ta wydeptana przez całe poprzednie pokolenia i dzieje się cud. Jaki twój utarty schemat zachowań, modlitwy, relacji mógłbyś w podobny sposób odnowić?

Zachariasz odzyskując mowę wypowiada słowa uwielbienia Boga. Być może również ty byłeś kiedyś w sytuacji, która wydawała się beznadziejna, a jednak wszystko nagle dobrze się ułożyło? Spróbuj poszukać w tym doświadczeniu Bożej troski o Ciebie. 

Porozmawiaj z Bogiem o twoim zaufaniu do Niego. Poproś, aby ono w tobie wzrastało.


Chwała Ojcu…