Ustawienia

Ulubione 0
22
06.2024
Św. Tomasz More Mt 6,24–34
0,00 / 0,00

Sunday, 23 czerwca 2024

Okres zwykły, Mk 4,35–41
XII niedziela zwykła

Na początku tej modlitwy wyobraź sobie, że podczas sztormu jesteś w łodzi razem z uczniami i śpiącym Jezusem.

Mk 4,35–41
Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: „Przeprawmy się na drugą stronę”. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?” On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: „Milcz, ucisz się!” Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!” Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: „Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?”.

W naszym życiu często napotykamy przeciwności, życiowe burze, które przyprawiają nas o lęk i obawy. Jednak zamiast wzrastać w ufności Jezusowi, uczniowie podwajają lęk poprzez wyrzut: „Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?”. Pomyśl, jak ty reagujesz w natłoku trudnych spraw i przeciwności?

Często wydaje nam się, że Bóg jest nieobecny, że śpi, gdy Go najbardziej potrzebujemy. Bóg chce nam dać samodzielność, abyśmy Mu ufali, jakby całe powodzenie zależało tylko od Niego, jednak dokładali wszelkich starań, jakby wszystko zależało od nas. Bóg daje nam czas odczucia Jego mocy, ale daje też czas ćwiczenia wiary i nadziei.

Nawet nasze niewierności i porażki stają się okazją do odkrycia Bożej mocy. W chwili kryzysowej uczniowie zwracają się do Jezusa, który natychmiast ucisza burzę. Niezdrowy podwójny lęk zamienia się w szacunek i cześć dla Jezusa, które mają uczniów umocnić na przyszłe burze i próby. Spróbuj przypomnieć sobie sytuację, w której Bóg ratował cię z jakiejś życiowej opresji; kiedy bałeś się czegoś, ale wszystko dobrze się skończyło.

Porozmawiaj z Jezusem o swoich życiowych troskach i trudnościach. Powierz Mu te sprawy i poproś o łaskę wytrwałości i ufności.


Chwała Ojcu…