Ustawienia

Ulubione 0
22
06.2024
Św. Tomasz More Mt 6,24–34
0,00 / 0,00

Thursday, 20 czerwca 2024

Okres zwykły, Mt 6,7–15
Bł. Jan Gavan

Wyobraź sobie zbocze góry porośnięte trawą i Jezusa siedzącego na kamieniu. Otaczają Go tłumy. Najbliżej Mistrza siedzą na ziemi Apostołowie. Spróbuj znaleźć dla siebie wygodnie miejsce, by móc wsłuchać się w słowa Nauczyciela.

Mt 6,7–15
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: 
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień”.

Jezus uczy otaczających Go ludzi modlitwy. Nie można wyobrazić sobie lepszego nauczyciela – sam Bóg uczy nas, jak powinniśmy się do Niego zwracać. Jezus ośmiela nas, abyśmy Boga nazywali Ojcem, a nawet Tatusiem, bo to właśnie znaczy użyte przez Niego słowo „Abba”. Jeżeli Bóg jest twoim dobrym Tatą, to ty jesteś Jego ukochanym dzieckiem. Jakie uczucia budzi w tobie ta świadomość?

Modlitwa „Ojcze nasz” może być dla nas wzorcowa. Jezus sugeruje, by modlitwę rozpoczynać od uwielbienia Boga i usposobienia swego serca do pełnienia Jego woli. Po tym zachęca do przedstawiania naszych próśb. Nie potrzeba nawet wielu słów, bo Bóg doskonale wie, co jest w naszym sercu i czego potrzebujemy. Jak wygląda twoja modlitwa w ostatnim czasie? Za co uwielbiasz w niej Boga i o co Go prosisz?

Królestwo Boga i Jego wola powinny się realizować przede wszystkim w naszym życiu. Toteż Jezus zaprasza, abyśmy byli miłosierni jak Ojciec. Słuchając ponownie tekstu Ewangelii, zwróć uwagę na słowa, które szczególnie poruszą twoje serce.

Teraz możesz porozmawiać z Jezusem lub z twoim Ojcem Niebieskim o tym, co szczególnie poruszyło twoje serce. Możesz też rozkoszować się poczuciem bycia Jego ukochanym dzieckiem.


Chwała Ojcu…