Ustawienia

Ulubione 0
22
06.2024
Św. Tomasz More Mt 6,24–34
0,00 / 0,00

Monday, 17 czerwca 2024

Okres zwykły, Mt 5,38–42
Św. Brat Albert

Życie pełne jest napięć. Zazwyczaj chcemy je szybko rozwiązać i osiągnąć spokój. Niekiedy warto poczekać i wytrzymać te nerwowe sytuacje. Dziś Jezus uczy, jak można radzić sobie z niepokojem w naszym życiu. 

Mt 5,38–42
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: «Oko za oko i ząb za ząb!» A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie”.

Doświadczamy napięć w relacji z Bogiem, innymi ludźmi i sobą samym. Skąd się biorą? Wystarczy zetknięcie dwóch różnych punktów widzenia, doświadczenie niesprawiedliwości, nieporozumienie albo nierozwiązana wątpliwość. Jaki charakter mają napięcia, które ostatnio najbardziej ci dokuczają? Czego dotyczą? 

Są różne sposoby reagowania na nerwowe sytuacje, które pojawiają się w naszym życiu. Czasami chcemy szybko odpłacić drugiemu, zachować święty spokój albo uciąć wątpliwość. Czasem decydujemy, by nie poszukiwać od razu rozwiązania. Jak przeżywasz swoje napięcia? Czy dajesz sobie czas, by się im przyjrzeć?

Życie Jezusa pokazuje, że niekiedy należy od razu rozwiązać problem i uwolnić się od napięcia. Dziś jednak Jezus uczy, że czasem można je utrzymać, a nawet wybrać się z nim w drogę. Słuchając Ewangelii jeszcze raz, zastanów się, co lepiej zrobić z trudnymi sytuacjami, których ostatnio doświadczasz. Natychmiast je rozwiązać czy przeżyć je, a nawet wejść z nimi w dialog? Oddać, uderzając kogoś w policzek czy przejść jeszcze tysiąc kroków?

Na koniec spójrz na Jezusa i porozmawiaj z Nim o swojej modlitwie. Możesz poprosić, by pomógł ci rozeznawać, kiedy działać, a kiedy od działania się powstrzymać. 


Chwała Ojcu…