Ustawienia

Ulubione 0
22
06.2024
Św. Tomasz More Mt 6,24–34
0,00 / 0,00

Sunday, 16 czerwca 2024

Okres zwykły, Mk 4,26-34 
XI niedziela zwykła

Wyobraź sobie, że masz pod swoją opieką roślinkę. Stawiasz ją w odpowiednim miejscu, przesadzasz, podlewasz i po jakimś czasie zauważasz, jak rośnie.

Mk 4,26-34 
Jezus mówił do tłumów: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo”. Mówił jeszcze: „Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu”. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

Często w życiu potrzeba pewnych procesów - czasu i miejsca, aby coś się rozwinęło. W dzisiejszych przypowieściach Jezus przypomina nam, że tak się dzieje również z naszym wnętrzem. Dajemy mu warunki, jak glebę, dostęp do słońca i wodę – ale powstające tam właściwości naszej duszy pojawiają się powoli, niczym plon z ziarna. Jakie procesy zachodzą obecnie w twoim życiu duchowym i jak pozwalasz na ich rozwój?

Przypowieść o ziarnku gorczycy przypomina, że Boże działanie w nas to jeden z takich procesów, który prowadzi do wyjątkowego owocu. Pan chce w tobie osiągać wielkie dobro, przewyższające inne krzewy, tak jak krzak gorczycy. Tylko musisz Mu na to pozwalać. Jak konkretnie możesz otwierać się na Boże działanie?

Dzisiejszy fragment Ewangelii wskazuje nam również, że przy całym nauczaniu Jezusa, różni ludzie wchodzą z Nim na różne poziomy relacji. Niektórzy zostają tylko na zewnętrznym słuchaniu, ale inni schodzą do znaczenia przypowieści. Dzieje się to poprzez częste przebywanie z Nim. Tak buduje się relację. Jakie są ostatnio twoje ulubione sposoby przebywania z Jezusem?


Na końcu porozmawiaj z Jezusem o tym, co obecnie przeżywasz. Jakie Boże działanie w tym dostrzegasz.


Chwała Ojcu…