Ustawienia

Ulubione 0
22
06.2024
Św. Tomasz More Mt 6,24–34
0,00 / 0,00

Thursday, 13 czerwca 2024

Okres zwykły, Mt 5,20-26
Św. Antoni z Padwy

Wyobraź sobie sytuację, w której przepraszasz kogoś za swoje zachowanie. Spróbuj wczuć się w tę scenę i emocje, które jej towarzyszą.

Mt 5,20-26
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza”.

Naturalną reakcją na krzywdę lub niesprawiedliwość jest gniew. Sam Jezus doświadczał tego uczucia w różnych sytuacjach. Potrafił jednak nad nim panować. Gniew może być konstruktywną siłą, dzięki której bronimy tego, co dla nas cenne. W jakich sytuacjach przeżywałeś ostatnio to uczucie? Jakich ważnych dla ciebie wartości broniłeś?

Nieuświadomiony lub nieokiełznany gniew może wyrządzić nam samym i innym ludziom wiele szkody. Może prowadzić do agresji fizycznej, słownej lub do przemocy psychicznej. Może też przeobrazić się w nienawistną siłę niszczącą nasze zdrowie, relacje i życiowe projekty. Jak radzisz sobie z tym uczuciem? 

Na krzyżu Jezus przyjął na siebie całą nienawiść świata i zwyciężył ją miłością. Słuchając jeszcze raz Ewangelii, pomyśl, w jakiej sferze twojego życia najbardziej potrzebujesz pojednania. Jeśli chcesz, zaproś tam Jezusa.


Na zakończenie tej modlitwy spróbuj zwrócić swoją uwagę na oddech. Wdychając powietrze, przyjmuj Bożą miłość uzdrawiającą to, co jeszcze potrzebuje w tobie pojednania. 


Chwała Ojcu…