Ustawienia

Ulubione 0
22
06.2024
Św. Tomasz More Mt 6,24–34
0,00 / 0,00

Tuesday, 11 czerwca 2024

Okres zwykły, Mt 10,7-13
Św. Barnaba

Na początku dzisiejszej modlitwy pomyśl o tym, jak Bóg patrzy na ciebie tu i teraz, z miłością i zaufaniem.

Mt 10,7-13
Jezus powiedział do swoich apostołów: „Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was”.

Uczniowie spędzili już trochę czasu z Jezusem. Słuchali Jego nauczania, byli świadkami dokonywanych przez Niego cudów, dzielili z nim radości i smutki. Teraz ich Nauczyciel posyła ich na konkretną misję. Pomyśl przez chwilę o twoim codziennym życiu. Dokąd Jezus posyła dzisiaj ciebie? 

Jezus poleca swoim uczniom ogłaszać, że zbliża się królestwo niebieskie. Boże panowanie rozciąga się wszędzie tam, gdzie nadzieja, pokój i pojednanie stają się silniejsze niż rozpacz, przemoc i podział.  Jest ono możliwe dzięki naszej współpracy z Bogiem w teraźniejszości, kiedy uczymy się, jak akceptować siebie, budować zdrowe relacje, być konsekwentnym w życiu.

Żydowskie pozdrowienie „szalom” jest życzeniem pokoju, dobra, pomyślności. Jezus zachęca swoich uczniów, żeby takie właśnie było ich nastawienie do ludzi, których spotykają. Bez obawy, że zostanie to uznane za słabość czy naiwność. Słuchając ponownie dzisiejszej Ewangelii, możesz poprosić Pana, żeby uczył cię takiej postawy wobec innych.


Na zakończenie możesz opowiedzieć Panu Jezusowi o pragnieniach, jakie obudziła w tobie dzisiejsza modlitwa. Lub po prostu trwać przez chwilę w Jego miłującej obecności.


Chwała Ojcu…