Ustawienia

Ulubione 0
22
06.2024
Św. Tomasz More Mt 6,24–34
0,00 / 0,00

Monday, 10 czerwca 2024

Okres zwykły, Mt 5,1-12
Bł. Bogumił-Piotr

Wyobraź sobie, że otrzymujesz możliwość wyjazdu na urlop do miejsca, o którym zawsze marzyłeś. Masz swoje oczekiwania i plany. Jednak zanim nastąpi czas wyjazdu, trzeba zmierzyć się z codziennością.

Mt 5,1-12
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: 
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami”.

Jezus widzi tłumy ludzi, którzy przychodzą do Niego ze swojej codzienności. On wie doskonale, jakie trudy dźwigają na swoich barkach. Wyobraź sobie, że jesteś obecny w tłumie, który gromadzi się wokół Jezusa. On kieruje swoje spojrzenie właśnie na ciebie. Jakie emocje rodzą się w tobie? 

Jezus nie składa obietnicy, że zabierze wszelkie ciężary z naszych ramion. Stara się pokazać, że pośród różnorodnych przeciwności i cierpienia, które przeżywamy, jest obecny Bóg. Jezus zwraca się do słuchających go słowami: błogosławieni. To znaczy dosłownie - szczęśliwi jesteście, bo chociaż teraz płaczecie, doświadczacie jakiegoś braku, czy walczycie o czystość serca, to sam Bóg wypełni to, czego teraz wam brakuje. Pomyśl, z jakimi brakami, tęsknotami przychodzisz dziś do Jezusa? 

Obietnice szczęścia, które wypowiada Jezus dotyczą różnych sfer życia. Pomyśl o błogosławieństwach, które wywołują w tobie najwięcej emocji. Z którym najbardziej się dzisiaj utożsamiasz?


Na koniec, porozmawiaj szczerze z Jezusem o tym, co rodziło się w tobie podczas modlitwy. Spróbuj nazwać swoje uczucia i opowiedzieć o nich Jezusowi. 


Chwała Ojcu…