Ustawienia

Ulubione 0
22
06.2024
Św. Tomasz More Mt 6,24–34
0,00 / 0,00

Sunday, 09 czerwca 2024

Okres zwykły, Mk 3,20-35
X niedziela zwykła

Schowaj się na chwilę przed codziennością, która cię otacza. Usiądź blisko Jezusa i posłuchaj, co chce ci dzisiaj powiedzieć.

Mk 3,20-35 
Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: „Odszedł od zmysłów”. A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: „Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy”. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: „Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego”. Mówili bowiem: „Ma ducha nieczystego”. Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: „Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie”. Odpowiedział im: „Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?” I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką”.

Nasza wiara, nasze decyzje i czyny często wchodzą w konflikt z oczekiwaniami otoczenia. Jezus też nie uniknął tego konfliktu, co widać w reakcjach Jego bliskich, którzy uważali, że „odszedł od zmysłów”. Pozwól Jezusowi towarzyszyć ci w trudnych relacjach w twoim życiu. Opowiedz Mu o sytuacjach, gdy czujesz się samotny i niezrozumiany.

Czasem konflikt występuje w nas samych, w naszym wnętrzu. Bywa, że niektóre części życia człowieka kolidują ze sobą. Być może przeżywasz trudności w akceptacji własnej tożsamości lub nie radzisz sobie z trudnymi emocjami. Zauważ, jaką wagę Jezus przykłada do jedności - skłócone królestwo nie może się ostać. Tam, gdzie są trudności, Bóg pozostaje otwarty, by nas wspierać i udzielać swojej mądrości i wewnętrznego pokoju. Pozostań chwilę z tą myślą przy Bogu.

Słuchając kolejny raz tekstu Ewangelii, wyobraź sobie, jak Jezus, patrząc na ciebie, proponuje niesamowitą rodzinną bliskość. To wspaniała obietnica dla ciebie - nie jesteś sam w tym wszystkim, co dzieje się w twoim życiu. Jakie uczucia pojawiają się w tobie, gdy to słyszysz?


Na koniec porozmawiaj z Jezusem o tych poruszeniach, które pojawiły się w tobie podczas medytacji.


Chwała Ojcu…