Ustawienia

Ulubione 0
22
06.2024
Św. Tomasz More Mt 6,24–34
0,00 / 0,00

Friday, 07 czerwca 2024

Okres zwykły, J 19,31-37 
Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa

Stań w wyobraźni pod krzyżem, na którym wisi Jezus. Obok Niego wisi dwóch łotrów, z których jeden jest w Niego wpatrzony. To jest moment, w którym Jezus milczy, ale wasze spojrzenia się spotykają.

J 19,31-37 
Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: „Kość jego nie będzie złamana”. I znowu w innym miejscu mówi Pismo: „Będą patrzeć na Tego, którego przebili”.

Żydzi proszą o połamanie goleni, aby ciała Jezusa i dwóch łotrów nie były widoczne w święto. Patrzenie na udręczone ciało Jezusa mogłoby wzbudzić dylematy moralne. Zatarcie śladów miało odciągnąć myśli i serca od wspomnień o wstrząsającym czynie. W kontrze do tego, wspaniały Boży dar, jakim jest sumienie, nawołuje do zatrzymania się, refleksji, zmiany postawy, do miłości.

Człowiek nie może zabić Boga, nawet gdyby starał się ze wszystkich sił. Nie „zabijemy” miłości, bo ta jest nieśmiertelna. Bóg jest wieczną, żywą miłością, skierowaną do każdego z nas, mimo że mogą narzucać się nam zniekształcone obrazy i interpretacje. Jezus nie pomstuje, nie odrzuca żadnego z ludzi, którzy przyczynili się do Jego ukrzyżowania. To pokazuje, kim dla Boga jest człowiek. Kim jesteś dla dobrego Boga?

Przebicie boku dosięgnęło Serca Jezusa. Dzięki temu objawiło się, jak bardzo jesteśmy kochani. Do ostatniej kropli Krwi. Otwarte Serce staje się zdrojem łaski. Z tego, co miało być przypieczętowaniem śmierci, Ojciec wyprowadza Źródło tryskające  na życie wieczne. Oto miłość – gorejące ognisko miłości – rozpala się do czerwoności i bierze na siebie wszystko. Oto miłość – źródło życia i świętości – rozlewa się na ludzkość. Zaczerpnij ze zdrojów zbawienia!


Niech twoje spotkanie z Ukrzyżowanym trwa. Jeśli chcesz, uczyń jakiś gest w Jego kierunku lub trwaj w Jego obecności, w kontakcie spojrzeń.


Chwała Ojcu…