Ustawienia

Ulubione 0
22
06.2024
Św. Tomasz More Mt 6,24–34
0,00 / 0,00

Thursday, 06 czerwca 2024

Okres zwykły, Mk 12,28b-34

Uświadom sobie, gdzie jesteś i co robisz. Pan przychodzi do ciebie właśnie teraz.

Mk 12,28b-34
Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

Dla Żydów bardzo ważne było wypełnianie Prawa. Jezus z wielkiej liczby przykazań wybiera dwa, które dotyczą miłości Boga i bliźniego. Wszystkie nakazy i zakazy zawierają się w praktykowaniu miłości. Zastanów się, czym jest dla ciebie miłość. Co to oznacza w praktyce? 

W przykazaniu miłości Boga słyszysz o czterech sposobach okazywania Bogu miłości. Chodzi o serce, duszę, umysł i moc. To biblijne nazwy różnych obszarów życia ludzkiego. Możemy je zidentyfikować jako uczucia, duchowość, rozum, siłę. Bóg pragnie, abyś kochał Go całym swoim życiem, uwzględniając Go w codzienności: w myślach, decyzjach, czynach, słowach. Który z tych obszarów jest teraz dla ciebie najważniejszy? 

Prawdopodobnie codziennie doświadczasz tego, kiedy twój czyn lub słowo zbudowały bliźniego, a kiedy go skrzywdziły. Podobnie nasze myśli, słowa, decyzje i czyny względem nas samych mogą nam służyć lub szkodzić. Bóg mówi, żeby kochać drugiego człowieka jak siebie samego. Pomyśl więc o tym, jak dbasz o siebie? W jaki sposób możesz okazać sobie wyrozumiałość, dobroć, łagodność?


Jezus, Człowiek-Bóg pragnie relacji z tobą. Opowiedz Mu o tym, co pojawiło się w twoim sercu w czasie tej modlitwy.


Chwała Ojcu…