Ustawienia

Ulubione 0
22
06.2024
Św. Tomasz More Mt 6,24–34
0,00 / 0,00

Monday, 03 czerwca 2024

Okres zwykły, Mk 12,1-12
Św. Karol Lwanga i Towarzysze

Rozejrzyj się dookoła. Zobacz zieleń roślin, przypomnij sobie zapach kwiatów i smak świeżych owoców. Nawet jeśli jesteś w mieście, spróbuj przez chwilę ucieszyć się przyrodą, która cię otacza. 

Mk 12,1-12
Jezus zaczął mówić w przypowieściach do arcykapłanów, uczonych w Piśmie i starszych: „Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznię i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas, posłał do rolników sługę, by odebrał od nich należną część plonów winnicy. Ci chwycili go, obili i odprawili z niczym. Wtedy posłał do nich drugiego sługę; lecz i tego zranili w głowę i znieważyli. Posłał jeszcze jednego, i tego zabili. I posłał wielu innych, z których jednych obili, drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego – umiłowanego syna. Posłał go do nich jako ostatniego, bo mówił sobie: „Uszanują mojego syna”. Lecz owi rolnicy mówili między sobą: „To jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze”. I chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy. Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym. Nie czytaliście tych słów w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach”. I starali się Go ująć, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim opowiedział tę przypowieść. Pozostawili Go więc i odeszli.

Właściciel, o którym usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, bardzo troszczy się o swoją winnicę. Widzimy go, gdy zabezpiecza swoją cenną posiadłość przed jakimkolwiek niebezpieczeństwem. Właśnie do tego służyły opisany mur i wieża. Przyglądnij się sobie jako takiej winnicy, o którą  troszczy się Bóg. Kogo postawił blisko ciebie, by cię chronić?

Zaskakująca jest ufność, jaką ma zatroskany właściciel winnicy. Oddając swoją posiadłość w dzierżawę, powierza troskę o nią rolnikom, którym niezwykle ufa. Jego skarb jest teraz w cudzych rękach. Pomyśl o osobach, które zostały powierzone twojej trosce: o rodzinie, przyjaciołach, znajomych. Przyglądnij się, z jakim zaufaniem Bóg powierzył ich twojej opiece.

Właściciel winnicy chce utrzymywać kontakt z rolnikami i ze swoją posiadłością. Posyła ważne dla niego osoby, w tym swojego ukochanego syna, by podkreślać swą nieustanną troskę i chęć utrzymywania czułej relacji. Przyjrzyj się osobom i sytuacjom, które w delikatny i piękny sposób poruszały twoje serce. Spróbuj odszukać w nich subtelne zaproszenia do relacji z Bogiem.


Porozmawiaj chwilę z Właścicielem winnicy. Możesz powiedzieć Mu to, co szczególnie poruszyło cię w tej modlitwie. Możecie też chwilę razem pooglądać tę piękną posiadłość.


Chwała Ojcu…