Ustawienia

Ulubione 0
22
06.2024
Św. Tomasz More Mt 6,24–34
0,00 / 0,00

Sunday, 02 czerwca 2024

Okres zwykły, Mk 2,23 – 3,6
IX niedziela zwykła

Spróbuj przypomnieć sobie, kiedy ostatnio pojawiła się w twoim życiu okazja do zrobienia czegoś według ciebie dobrego.

Mk 2,23 – 3,6
Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: „Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?” On im odpowiedział: „Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom”. I dodał: „To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu”. Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: „Podnieś się na środek!” A do nich powiedział: „Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować czy zabić?” Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: „Wyciągnij rękę!” Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

Czynienie dobra – tak można by określić jeden z wątków dzisiejszego rozważania. Zobacz swoje nastawienie do działania, np. w sytuacji, o której myślałeś na początku tej modlitwy. Co było powodem twojego zaangażowania: poczucie obowiązku, opinia innych, przekonanie, że tak trzeba, a może zwyczajna szczera troska lub miłość? Spróbuj przyjrzeć się temu w szczerości. 

Dla faryzeuszy niemal każda czynność podlegała szczegółowym przepisom. Nie chodziło tylko o to: czy coś robić, ale także: kiedy. Jezus wskazuje na Bożą hierarchię wartości: dobro człowieka jest ponad literą Prawa. Dobro, a więc jak można zatroszczyć się o drugiego człowieka, jak pomóc jemu lub sobie zbliżyć się do Boga. Spróbuj krótko określić własne kryterium działania.

Dla żydów dniem szczególnie poświęconym Bogu był szabat. Dla nas takim dniem jest niedziela, tak jak właśnie dzisiaj. Słuchając jeszcze raz Ewangelii, pomyśl, jak spędzasz lub zamierzasz spędzić ten dzień. Co chcesz robić? A może dojdziesz do wniosku, czym się dziś nie warto zajmować? 


Na koniec możesz poprosić Boga o większą zdolność do odczytywania Jego natchnienia, do dobrych wyborów w swoim działaniu.


Chwała Ojcu…