Ustawienia

Ulubione 0
22
06.2024
Św. Tomasz More Mt 6,24–34
0,00 / 0,00

Saturday, 01 czerwca 2024

Okres zwykły, Mk 11,27–33
Św. Justyn

Przypomnij sobie sytuację, kiedy po silnych emocjach, może jakiejś kłótni, nastąpiło uspokojenie, ochłonięcie, a nawet pojednanie z kimś.

Mk 11,27–33
Jezus wraz z uczniami przyszedł znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi i zapytali Go: „Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żebyś to czynił?” Jezus im odpowiedział: „Zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie Mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie Mi”. Oni zastanawiali się między sobą: „Jeśli powiemy: «Z nieba», to nam zarzuci: «Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?» Powiemy: «Od ludzi»”. Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy rzeczywiście uważali Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: „Nie wiemy”. Jezus im rzekł: „Zatem i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię”.

„Jakim prawem to czynisz?” – to pytanie zadają Jezusowi faryzeusze. Towarzyszą im duże emocje: złość, gniew, zdenerwowanie, może wściekłość. Oni nie szukają odpowiedzi. Nie szukają prawdy. Szukają pretekstu, by zgładzić Jezusa. Czy przypominasz sobie sytuacje, kiedy w emocjach wykrzyknąłeś podobne pytanie do Boga? Jakie uczucia temu towarzyszyły?

Jezus nie odpowiada na to pytanie wprost. Zadaje im inne pytanie. Zmusza ich do refleksji, ochłonięcia, wreszcie stanięcia w prawdzie. Za naszymi emocjami często kryją się niespełnione potrzeby, np. za złością może kryć się potrzeba bycia wysłuchanym, zrozumianym, potrzeba bezpieczeństwa. Odkrycie tych potrzeb może doprowadzić nas do prawdy o nas. Przyjrzyj się emocjom, które pojawiły się w ostatnim czasie. Co tak naprawdę się za nimi kryło? Spróbuj nazwać te potrzeby.

Gdyby uczeni i faryzeusze spróbowali odciąć się od emocji i poszukać prawdy, być może doprowadziłoby ich to do nawrócenia i zbawienia. Słuchając fragmentu Ewangelii, przyjrzyj się postawie Jezusa. On nie daje wciągnąć się w emocjonalną potyczkę.Wobec trudnych emocji zachowuje całkowity spokój.


Posiedź przez chwilę w ciszy z Jezusem. Spróbuj wsłuchać się w spokojny rytm bicia Jego serca. Powierz Mu to wszystko, co pojawiło się na tej modlitwie.


Chwała Ojcu…