Ustawienia

Ulubione 0
21
05.2024
Św. Jan Nepomucen Mk 9,30–37 
0,00 / 0,00

Friday, 24 maja 2024

Okres zwykły, Mk 10,1–12
Wspomnienie Najśw. Maryi Panny Wspomożycielki wiernych

Wyobraź sobie Jezusa, który naucza tłumy. Spróbuj dziś znaleźć sobie wśród nich swoje miejsce, wsłuchaj się w głos Pana, popatrz na Jego twarz, gesty, spojrzenie.

Mk 10,1–12
Jezus przyszedł w granice Judei i Zajordania. A tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju. I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: „Co wam przykazał Mojżesz?” Oni rzekli: „Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić”. Wówczas Jezus rzekł do nich: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela”. W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: „Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo”.

Ewangelia mówi nam o tłumach. Do Jezusa przychodzili jednak konkretni ludzie tacy jak ty i ja. Każdy z tym, co miał w sercu. Faryzeusze z trudnymi pytaniami, a ludzie chorzy z pragnieniem uzdrowienia. Dla Jezusa nie ma trudnych spraw i nieodpowiednich pytań. On chce wejść z tobą w dialog i głębszą relację. Co masz dziś w sercu? O czym chciałbyś z Nim porozmawiać?

Bóg w Trójcy jedyny mówi nam o bliskości przez obraz bardzo ludzki i obecny w naszej codzienności. Mówi o relacji mężczyzny i kobiety, dodając przy tym, że to Bóg ich łączy, tak że stają się jednym ciałem. Pragnienie bliskości, które w sobie nosimy, ma swoje źródło w Bogu. W jakiej przestrzeni twojego życia najgłośniej rozbrzmiewa dziś tęsknota za byciem blisko?

Człowiek może rozdzielać to, co Bóg łączy. Nasze słowa i gesty mają moc budowania murów albo mostów. To czasami drobne, ale konkretne działania, które przynoszą określone owoce dla całej wspólnoty czy społeczności.
Wsłuchując się w słowa Jezusa, pomyśl, w jaki sposób możesz wprowadzać więcej jedności wśród ludzi, z którymi żyjesz na co dzień.


Trwając w bliskości z Jezusem, porozmawiaj z Nim o tym, co nosisz teraz w swoim sercu.


Chwała Ojcu…