Ustawienia

Ulubione 0
21
05.2024
Św. Jan Nepomucen Mk 9,30–37 
0,00 / 0,00

Thursday, 16 maja 2024

Okres wielkanocny, J 17,20-26 
Święto św. Andrzeja Boboli

Na początku tej modlitwy przypomnij sobie sytuacje, miejsca wspólnej modlitwy z bliskimi, przyjaciółmi, ze wspólnotą, w której żyjesz i pracujesz. Jakich uczuć doświadczasz przywołując te wspomnienia?

J 17,20-26 
W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: „Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”.

Jezus modli się do Ojca w czasie Ostatniej Wieczerzy. Syn Boży nieustannie zwraca się do Ojca, w ten sposób trwa odwieczna komunia Osób Boskich. Słowo wcielone, przez które wszystko się stało, zaprasza także swoje stworzenie do modlitwy, która ma moc jednoczyć podzielony świat ze sobą w Duchu Świętym. Jak często szukając pocieszenia, rozwiązania problemów, konfliktów osobistych i społecznych zwracasz się w modlitwie do Ojca?

Chrystus pragnie, aby wszyscy Jego wyznawcy stanowili jedno, tak jak On jest jedno z Ojcem. Ta jedność ma być świadectwem dla świata, aby ludzie uwierzyli, że Jezus został posłany przez Ojca. W każdej modlitwie, w której kierujesz swoje serce i myśli ku Panu, odzwierciedla się troska o jedność wewnętrzną Kościoła, aby wspólnota wierzących była zjednoczona w miłości i wierze w Chrystusa. 

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy tę samą treść, którą Jezus wyraził, ucząc modlitwy “Ojcze nasz”. Ukazuje w ten sposób, że pragnie, aby jego Kościół był wspólnotą, chce nas zbawić we wspólnocie. Na ile udaje ci się doświadczać takiej jedności i miłości?


Na zakończenie porozmawiaj z Panem o tym, co cię poruszyło podczas tego rozważania, co było źródłem pocieszenia, co stanowiło trudność. Powierz to Jezusowi, odmawiając Ojcze Nasz…


Chwała Ojcu…